Om levering av mappen og veiledning

Frist for innlevering:

Mandag 14. desember kl 14:00. Innlevering skal skje elektronisk i Fronter.

 

Levering

I Fronter vil dere finne to mapper. En for gruppeinnlevering og en for individuell innlevering. 

I mappen for gruppeinnvelering skal dere levere alt gruppens arbeid som ett dokument. Dere skal kun bruke kandiatnummerene. Navn må dermed redigeres bort i alle tidligere leverte arbeider.

I mappen for individuelle innleveringer skal dere levere alt det  individuelle arbeidet som ett dokument. Du skal kun bruke kandidatnummer og navn må dermed erstattes også i alle tidligere leverte arbeider.

 

Innovation brief og individuell rapport

I tillegg til tidligere oppgaver er det to helt nye elementer som skal leveres i mappen. En innovation brief som skal skrives og levers som gruppe og en individuell rapport som skal leveres individuelt.

Disse elementene het i en tidligere oversikt over hva mappen skulle inneholde henholdsvis «design brief» og «Dokumentasjon av prosessen sammenlignet med litteraturen». Av hensyn til klarhet har vi byttet navn på «Design brief» til «Innovation brief» for å bruke samme terminologi som Kumar. Vi har også byttet navn på «Dokumentasjon av prosessen sammenlignet med litteraturen» til «individuell rapport» fordi det bedre betegner det vi spør om. Og er kortere.

Om innovation brief

Mappens hoveddel skal være en innvation brief (Kumar, 318)

Denne innovation brief skal være rettet mot en (eller flere) som dere vurderer har mulighet til å ta prosjektet videre. Det kan være en kunde, det offentlige, investorer eller lignende.

Omfanget skal være ca 10 sider med tekst á 2300 tegn uten mellomrom. Bilder og andre illustrasjoner kommer i tillegg.

En god innovation briefs hovedoppgave vil være å presentere prosjektet på en slik måte at det vil være interessant for mottager å finansiere videre arbeid med ideen.

Det vil likevel være lurt å vise at ideen er forankret i alle ledd i designprosessen. Vis at ideen er prototypetestet og grundig evaluert og at den er forankret i et reelt behov hos potensielle kunder/brukere.

Videre bør en innovation brief også si noe om hva som skal skje dersom mottageren velger å finansiere videre arbeid. Skal det foretas nye brukerundersøkelser, mer utvikling og eller nye prototypetester.

En innovation brief er ikke en akademisk tekst, men gode akademiske dyder som klar struktur, høy troverdighet og tydelige argumenter vil også i en innovation brief være av stor verdi.

Om individuell rapport

Den invididuelle rapporten er en akademisk tekst og skal dermed følge de vanlige retningslinjenen når det gjelder sitering, kilder, refesansliste og lignedne.

Sentral i rapporten vil være å vise at du har oppnåd emnets læringsmål slik de er utrykkt på emnesiden:

  • Jobbe systematisk med å utvikle innovative ideer og konsepter
  • benytte teoretisk kunnskap for å løse praktiske problemer
  • samarbeide i tverrfaglige grupper
  • gjennomføre en brukersentrert designprosess med brukerstudier, idéskaping, prototyping, iterativ design og brukertesting
  • rapportere skriftlig om eget designarbeid på et akademisk nivå

Dermed blir det viktig at rapporten viser: 

  • hvordan du, og i din oppfattning gruppen, har utviklet prosjektet gjennom hele designprosessen
  • hvordan dere har brukt teori, fra dette pensum men også gjerne fra andre emner, til å løse de praktiske oppgavene i prosjektet
  • at du kan beskrive det praktiske arbeidet i form av rapporter

 

Veiledning

Intill en halvtime gruppevis veiledning tilbys tirsdag 24. november mellom 10.00 og 12.00.

  • Gruppene «pant» og «portal» avtaler evt. møte med Marius Øfsti på epost i god tid.
  • Gruppene «VR» og «planter» avtaler evt. møte med Anders Fagerjord på epost i god tid.

Dersom det er behov for individuell veiledning tilbys det tirsdag 1. desember og onsdag 2. desember etter avtale (i god tid) med Marius Øfsti.

Publisert 18. nov. 2015 12:34 - Sist endret 24. nov. 2015 11:05