Innholdet i mappen

ARB 1401 Design, kreativitet og innovasjon har mappeeksamen. Mappen består av innleveringer som er gjort i løpet av semesteret, pluss en avsluttende grupprapport og en individuell rapport. Alle leveringer gjøres i Fronter.

Mappen skal inneholde

 

Når? Hva Omfang Hvem?

Til 1. Seminar

Idé til første heldagsseminar

Inntil ett avsnitt

Individuell

Til 2. seminar

Rådata fra intervju

 

Inividuell

Analyse av intervjuer

1-2 sider

Gruppe

Til 3. seminar

Konseptskisse eller scenario

1-2 sider

Gruppe

Dokumentasjon av prosess

1 side

Individuell

Til 4. Seminar

Prototyp som kan brukertestes

 

Gruppe

Dokumentasjon av prosess

1 side

Individuell

Innen 14. desember

Innovation brief

Inntil 10 sider

Gruppe

Individuell rapport

2 -4 sider

Individuell

 

Tekst som er levert inn tidligere kan ikke gjenbrukes i senere innleveringer, men du kan henvise til tidligere arbeider.

Publisert 16. sep. 2015 13:43 - Sist endret 13. nov. 2015 12:48