Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. november

Eksamensordning

Semesteroppgave.

Innleveringsfrist: 7. desember kl. 11:00

Eksamenssystem:

Inspera

Obligatorisk oppmøte - 75%

Obligatorisk innlevering - individuell

Obligatorisk innlevering - gruppelevering

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2017 04:23