Emner innen Jus

Viser 1–78 av 78 emner
Emne Studiepoeng
DRI1010 - Personvern i offentlig forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI2020 - Lovgivning og rettslig informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI3001 - Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
DRI3010 - Systemutvikling, offentlig styring og demokrati (10 studiepoeng) 10
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
FINF1001 - Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
JFSPR1110 - Engelsk for jurister (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 - Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1240 - Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 - EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 - Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1641 - Electronic Communications Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1690 - Robot Regulation - BA (10 studiepoeng) 10
JUR1710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1910 - Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR3011 - Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett (5 studiepoeng) 5
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 - Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 - Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 - Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 - Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 - Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS3111 - Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 - Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 - Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
KRIM1000 - Innføring i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM1300 - Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2000 - Sentrale teoretiske perspektiver (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2904 - Fengsler, fanger, samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2912 - Rusmidler og ruspolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM2914 - Økonomisk og organisert kriminalitet (10 studiepoeng) 10
KRIM2915 - På siden av rettsoppgjøret (10 studiepoeng) 10
KRIM2916 - Globalisering i kriminologien (10 studiepoeng) 10
KRIM2917 - Kjønn, kriminalitet og kontroll (10 studiepoeng) 10
KRIM2918 - Etnografisk kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2920 - Grønn (øko-global) kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM2951 - Comparative Justice (10 studiepoeng) 10
KRIM2952 - A Criminology of Globalization (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2956 - International Criminal Justice and Mass Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2957 - Surveillance: Data, technologies, practices (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 - Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2801 - Retten sett unnenfra (10 studiepoeng) 10
RSOS2802 - Ikke-jurister som rettsanvendere (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS2951 - Legal Mobilization and Grassroots Organizing for Social Justice (10 studiepoeng) 10
RSOS2952 - Law, Ideology and Human Rights Violations (10 studiepoeng) 10
RSOS2953 - Legal Anthropology (10 studiepoeng) 10