Emner innen Jus

Viser 1–109 av 109 emner
Emne Studiepoeng
DRI3001 - Prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
FINF4002 - Masterskole i forvaltningsinformatikk (20 studiepoeng) 20
FINF4021 - Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi (10 studiepoeng) 10
FINF4022 - Forskningsmetoder innen forvaltningsinformatikken (10 studiepoeng) 10
FINF5002 - Masteroppgave i forvaltningsinformatikk (30 studiepoeng) 30
HUMR4504 - Human Rights in Practice (10 studiepoeng) 10
HUMR5145 - Human Rights in Asia (10 studiepoeng) 10
HUMR5191 - Human Rights Methodology: Research, Analysis and Thesis (10 studiepoeng) 10
HUMR5200 - Thesis in the Theory and Practice of Human Rights (30 studiepoeng) 30
HUMR5508 - Human Rights and Diversity - Leading Cases and Core Dilemmas (10 studiepoeng) 10
HUMR5702 - Human Rights and Sustainable Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (10 studiepoeng) 10
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JUR1120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1450 - Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUR1504 - Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1910 - Women's Law and Human Rights (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 - Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9010 - Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9020 - Internasjonalisering, overnasjonal rett og komparasjon (5 studiepoeng) 5
JUR9302 - Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1410 - Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 - Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 - Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 - Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS1211 - Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2111 - Statsforfatningsrett og internasjonal rett - Høst 2017 (20 studiepoeng) 20
JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS3111 - Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 - Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 - Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 - Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 - Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 - Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 - Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 - Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 - Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 - Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 - Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5230 - International Commercial Law (10 studiepoeng) 10
JUS5260 - English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5403 - Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5405 - Law of the Sea (10 studiepoeng) 10
JUS5411 - Petroleum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5420 - Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5440 - EU Substantive Law (10 studiepoeng) 10
JUS5450 - Marine Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5504 - Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5530 - Refugee and Asylum Law (10 studiepoeng) 10
JUS5560 - International Constitutional Law and Democracy (10 studiepoeng) 10
JUS5570 - International Criminal Law (10 studiepoeng) 10
JUS5630 - Privacy and Data Protection (10 studiepoeng) 10
JUS5650 - Cybersecurity Regulation (10 studiepoeng) 10
JUS5670 - Electronic Commerce Law (10 studiepoeng) 10
JUS5801 - Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 - Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5851 - International Investment Law (10 studiepoeng) 10
JUS5860 - Konkurs- og panterett (10 studiepoeng) 10
JUS5870 - European Labour Law (10 studiepoeng) 10
JUS5910 - Women's Law and Human Rights (10 studiepoeng) 10
JUS5911 - International Climate Change and Energy Law (10 studiepoeng) 10
JUS5930 - Comparative Public Law (10 studiepoeng) 10
JUS5960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5981 - Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
KRIM1300 - Sosial kontroll (20 studiepoeng) 20
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM2953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM2954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM2960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4004 - Presentasjon av oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
KRIM4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i kriminologien 2 (10 studiepoeng) 10
KRIM4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
KRIM4919 - Politi, makt og samfunn (10 studiepoeng) 10
KRIM4953 - Criminological Perspectives on Gender, Sexuality and Violence (10 studiepoeng) 10
KRIM4954 - Cultural and Narrative Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM4960 - Green Criminology (10 studiepoeng) 10
KRIM5001 - Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
MARL5120 - Maritime Law in practice: Mock Trial (10 studiepoeng) 10
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RSOS1801 - Innføring i rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
RSOS2950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS4004 - Muntlig presentasjon over oppgitt tema (10 studiepoeng) 10
RSOS4102 - Sentrale teoretiske perspektiver i rettssosiologi 2 (10 studiepoeng) 10
RSOS4104 - Prosjektdesign (10 studiepoeng) 10
RSOS4950 - Torture, Surveillance and Rights (10 studiepoeng) 10
RSOS5001 - Masteroppgave i rettssosiologi (60 studiepoeng) 60