Emner innen Jus (nedlagte)

Viser 1–250 av 326 emner
Emne Studiepoeng
DRI1001 - Digital forvaltning (10 studiepoeng) 10
DRI1002 - IKT og informasjonssøking (10 studiepoeng) 10
DRI2001 - Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnet (10 studiepoeng) 10
DRI2002 - Personvern (10 studiepoeng) 10
DRI2010 - Internett, informasjonssøking og kildekritikk (10 studiepoeng) 10
HUMR1120 - International Human Rights Law: Substantive rights (10 studiepoeng) 10
HUMR1130 - Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights (10 studiepoeng) 10
HUMR1501 - Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective (10 studiepoeng) 10
HUMR1506 - International Human Rights Law: Leading Cases (10 studiepoeng) 10
HUMR1603 - Freedom of Religion or Belief: Core Norms, Contemporary Controversies and Dilemmas (10 studiepoeng) 10
HUMR4100 - Introduction to General Public International Law in a Human Rights Perspective (0 studiepoeng) 0
HUMR4110 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
HUMR4120 - International Human Rights Law: Substantive rights (10 studiepoeng) 10
HUMR4130 - Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights (10 studiepoeng) 10
HUMR4140 - Introduction to Human Rights Law (15 studiepoeng) 15
HUMR4200 - Thesis Writing (0 studiepoeng) 0
HUMR4210 - Mainstreaming Human Rights in International Organizations (10 studiepoeng) 10
HUMR4501 - Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective (10 studiepoeng) 10
HUMR4503 - Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (10 studiepoeng) 10
HUMR4506 - International Human Rights Law: Leading Cases (10 studiepoeng) 10
HUMR4603 - Freedom of Religion or Belief: Core Norms, Contemporary Controversies and Dilemmas (10 studiepoeng) 10
HUMR4701 - Development and Freedom: Notions of Rights of Rights-based Development (10 studiepoeng) 10
HUMR5100 - Thesis: Development of Project (0 studiepoeng) 0
HUMR5110 - Thesis: Formal Presentations (10 studiepoeng) 10
HUMR5120 - International Human Rights Law: Substantive rights (15 studiepoeng) 15
HUMR5130 - Introduction to the History, Philosophy and Politics of Human Rights (15 studiepoeng) 15
HUMR5134 - The Right to Peace (10 studiepoeng) 10
HUMR5190 - Research Methodology and Thesis Development (15 studiepoeng) 15
HUMR5501 - Ethnic Challenges to the Nation State: Studying State Responses from a Human Rights Perspective (15 studiepoeng) 15
HUMR5503 - Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (15 studiepoeng) 15
HUMR5507 - Leading Cases in Human Rights Law (15 studiepoeng) 15
HUMR5701 - Human Rights and Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (15 studiepoeng) 15
ICTLECLIG - Electronic Communications Law and Internet Governance (15 studiepoeng) 15
ICTLECOMM - E-Commerce Law (15 studiepoeng) 15
ICTLINTELL - Intellectual Property and Information Technology in a European and International perspective (15 studiepoeng) 15
ICTLPRIV - Privacy, Data Protection and Lex Informatica (15 studiepoeng) 15
ICTLTELE - Telecommunications Law (15 studiepoeng) 15
JUR1000 - 1. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR1011 - Husleie- og eierseksjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1020 - Introduction to the Norwegian Legal System (10 studiepoeng) 10
JUR1110 - Rettssosiologi (10 studiepoeng) 10
JUR1250 - Ekspropriasjons- og bygningsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1251 - Ekspropriasjonsrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1290 - Konkurranserett (10 studiepoeng) 10
JUR1300 - Europarett (10 studiepoeng) 10
JUR1400 - Sjørett (10 studiepoeng) 10
JUR1401 - Maritime Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1420 - Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1510 - Arbeidsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1520 - International Environmental Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1610 - Legal Information Systems and Regulatory Management (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1620 - Personvern (10 studiepoeng) 10
JUR1640 - Electronic Communications Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1700 - Internasjonale menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
JUR1720 - Samerett (10 studiepoeng) 10
JUR1810 - Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1830 - Rettsøkonomi (10 studiepoeng) 10
JUR1840 - Odels- og åsetesrett (10 studiepoeng) 10
JUR1900 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1902 - Romersk rett (10 studiepoeng) 10
JUR1920 - Miljørett (10 studiepoeng) 10
JUR1930 - Skatterett 1 (10 studiepoeng) 10
JUR1950 - Sosial vernerett (10 studiepoeng) 10
JUR2000 - 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR2000P - Privatisteksamen i 2. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (50 studiepoeng) 50
JUR2011 - Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUR3000 - 3. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR3000P - Privatisteksamen i 3.avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR3210 - Husleie- og eierseksjonsrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR4000 - 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4000P - Privatisteksamen i 4. avdeling, masterstudiet i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4001 - 4. avdeling med rettssosiologi, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR4002 - 4. avdeling med rettsøkonomi, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR5100 - Kriminologi (15 studiepoeng) 15
JUR5101 - Criminology (15 studiepoeng) 15
JUR5110 - Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
JUR5120 - Utlendingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5210 - Husleie- og eierseksjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5220 - Bygge- og entrepriserett (15 studiepoeng) 15
JUR5240 - Comparative Private Law (15 studiepoeng) 15
JUR5250 - Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5251 - Ekspropriasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5260 - English Law of Contract (15 studiepoeng) 15
JUR5270 - Garantirett (15 studiepoeng) 15
JUR5280 - Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
JUR5290 - Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
JUR5300 - Europarett (15 studiepoeng) 15
JUR5310 - EC Competition Law (15 studiepoeng) 15
JUR5400 - Sjørett (15 studiepoeng) 15
JUR5401 - Maritime Law (15 studiepoeng) 15
JUR5410 - Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5411 - Petroleum Law (15 studiepoeng) 15
JUR5420 - Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5430 - Petroleumskontrakter (15 studiepoeng) 15
JUR5440 - EU Substantive Law (15 studiepoeng) 15
JUR5450 - Marine Insurance (15 studiepoeng) 15
JUR5500 - Allmenn rettsteori (15 studiepoeng) 15
JUR5510 - Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5511 - Arbeidsrett - den individuelle del (15 studiepoeng) 15
JUR5512 - Arbeidsrett - den kollektive del (15 studiepoeng) 15
JUR5520 - International Environmental Law (15 studiepoeng) 15
JUR5530 - Refugee and Asylum Law (15 studiepoeng) 15
JUR5540 - Public International Law (15 studiepoeng) 15
JUR5550 - Helserett (15 studiepoeng) 15
JUR5560 - International Constitutional Law and Democracy (15 studiepoeng) 15
JUR5570 - International Criminal Law (15 studiepoeng) 15
JUR5580 - Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
JUR5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5600 - Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5610 - Legal Information Systems and Regulatory Management (15 studiepoeng) 15
JUR5620 - Personvern (15 studiepoeng) 15
JUR5630 - Privacy, Data Protection and Lex Informatica (15 studiepoeng) 15
JUR5640 - Electronic Communications Law and Internet Governance (15 studiepoeng) 15
JUR5700 - Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5701 - Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUR5710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (15 studiepoeng) 15
JUR5720 - Samerett (15 studiepoeng) 15
JUR5730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (15 studiepoeng) 15
JUR5800 - Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5801 - Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5810 - Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
JUR5820 - Design-, varemerke- og patentrett (15 studiepoeng) 15
JUR5830 - Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
JUR5840 - Odels- og åsetesrett (15 studiepoeng) 15
JUR5850 - International Trade and Investment Law (15 studiepoeng) 15
JUR5900 - Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5901 - Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUR5902 - Romersk rett (15 studiepoeng) 15
JUR5910 - Women's Law and Human Rights (15 studiepoeng) 15
JUR5911 - International Climate Change and Energy Law (15 studiepoeng) 15
JUR5912 - International Law in Practice - Mock Trial (15 studiepoeng) 15
JUR5920 - Miljørett (15 studiepoeng) 15
JUR5930 - Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
JUR5940 - Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
JUR5950 - Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
JUR5960 - Trygderett (15 studiepoeng) 15
JUR5970 - Barnerett (15 studiepoeng) 15
JUR5980 - Skatterett (15 studiepoeng) 15
JUROFF1200 - Forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFFG - Offentlig rett grunnfag ( 60 studiepoeng) 60
JURPFDEL - Fellesdelen av det juridiske profesjonsstudiet (120 studiepoeng) 120
JURPRI1510 - Opphavsrett for litteraturstudenter (5 studiepoeng) 5
JURPRI4510 - Opphavsrett for litteraturstudenter (5 studiepoeng) 5
JURPRIG - Privatrett grunnfag ( 60 studiepoeng) 60
JUS3211 - Formuerett II (20 studiepoeng) 20
JUS5100 - Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5101 - Criminology (10 studiepoeng) 10
JUS5110 - Rettssosiologi II (10 studiepoeng) 10
JUS5210 - Husleie- og eierseksjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5270 - Garantirett (10 studiepoeng) 10
JUS5290 - Konkurranserett (10 studiepoeng) 10
JUS5300 - Europarett (10 studiepoeng) 10
JUS5400 - Sjørett (10 studiepoeng) 10
JUS5410 - Petroleumsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5600 - Informasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5610 - Legal Information Systems and Regulatory Management (10 studiepoeng) 10
JUS5620 - Personvern (10 studiepoeng) 10
JUS5640 - Electronic Communications Law (10 studiepoeng) 10
JUS5830 - Rettsøkonomi (10 studiepoeng) 10
JUS5840 - Odels- og åsetesrett (10 studiepoeng) 10
JUS5902 - Romersk rett (10 studiepoeng) 10
JUTCOMM - International Commercial Law (15 studiepoeng) 15
JUTCOMPL - Comparative Private Law (15 studiepoeng) 15
JUTCRIME - Criminology (15 studiepoeng) 15
JUTECLIG - Electronic Communications Law and Internet Governance (15 studiepoeng) 15
JUTECOMP - EC Competition Law (15 studiepoeng) 15
JUTECSUB - EC Substantive Law (15 studiepoeng) 15
JUTENGCON - English Law of Contract (15 studiepoeng) 15
JUTENVIR - International Environmental Law (15 studiepoeng) 15
JUTINTCOLD - International Constitutional Law and Democracy (15 studiepoeng) 15
JUTINTCRIM - International Criminal Law (15 studiepoeng) 15
JUTINTHUM - Introduction to Human Rights Law (15 studiepoeng) 15
JUTINTRO - Introduction to the Norwegian Legal System (15 studiepoeng) 15
JUTLISREG - Legal Information Systems and Regulatory Management (15 studiepoeng) 15
JUTMARIT - Maritime Law (15 studiepoeng) 15
JUTPETRO - Petroleum Law (15 studiepoeng) 15
JUTPRIV - Privacy, Data Protection and Lex Informatica (15 studiepoeng) 15
JUTPUINT - Public International Law (15 studiepoeng) 15
JUTREFAS - Refugee and Asylum Law (15 studiepoeng) 15
JUTTELE - Telecommunications Law (15 studiepoeng) 15
JUTWOMEN - Women´s Law and Human Rights (15 studiepoeng) 15
JUXALM - Almen rettsteori (15 studiepoeng) 15
JUXARB - Arbeidsrett (15 studiepoeng) 15
JUXBARN - Barnerett (15 studiepoeng) 15
JUXBOLIG - Husleie- og eierseksjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUXBYGG - Entrepriserett (15 studiepoeng) 15
JUXCOMM - Internasjonal forretningsjus (15 studiepoeng) 15
JUXCOMPL - Comparative Private Law (15 studiepoeng) 15
JUXEKSPR - Ekspropriasjons- og bygningsrett (15 studiepoeng) 15
JUXENGCON - English Law of Contract (15 studiepoeng) 15
JUXEUROPA - Europa-rett (15 studiepoeng) 15
JUXFLYKT - Flyktninge- og asylrett (15 studiepoeng) 15
JUXFOLK - Folkerett (15 studiepoeng) 15
JUXFORS - Forsikringsrett (15 studiepoeng) 15
JUXGAR - Garantirett (15 studiepoeng) 15
JUXHELSE - Helserett (15 studiepoeng) 15
JUXINFO - Informasjonsrett (15 studiepoeng) 15
JUXINTCOLD - International Constitutional Law and Democracy (15 studiepoeng) 15
JUXINTCRIM - International Criminal Law (15 studiepoeng) 15
JUXINTLEG - Internasjonal privatrett (15 studiepoeng) 15
JUXINTMEN - Internasjonale menneskerettigheter (15 studiepoeng) 15
JUXKOMMUN - Kommunalrett (15 studiepoeng) 15
JUXKONK - Konkurranserett (15 studiepoeng) 15
JUXKONTPET - Petroleumskontrakter (dynamisk kontraktsrett) (15 studiepoeng) 15
JUXKRIG - Krigens folkerett / internasjonal humanitærrett (15 studiepoeng) 15
JUXKRIMIN - Kriminologi (15 studiepoeng) 15
JUXKVINNE - Kvinnerett - likestillingsvarianten (15 studiepoeng) 15
JUXLISREG - Legal Information Systems and Regulatory Management (15 studiepoeng) 15
JUXMILJØ - Miljørett (15 studiepoeng) 15
JUXNÆR - Næringsreguleringsrett (15 studiepoeng) 15
JUXODEL - Odels- og åseterett (15 studiepoeng) 15
JUXOPPHAV - Opphavsrett (15 studiepoeng) 15
JUXPATENT - Kjennetegnsrett og patentrett (15 studiepoeng) 15
JUXPERS - Personvern (15 studiepoeng) 15
JUXPETRO - Petroleumsrett (15 studiepoeng) 15
JUXPRIV - Privacy, Data Protection and Lex Informatica (15 studiepoeng) 15
JUXREHIS - Rettshistorie (15 studiepoeng) 15
JUXRESOS - Rettssosiologi (15 studiepoeng) 15
JUXRETØK - Rettsøkonomi (15 studiepoeng) 15
JUXSAME - Samerett (15 studiepoeng) 15
JUXSELSK - Selskapsrett (15 studiepoeng) 15
JUXSJØ - Sjørett (15 studiepoeng) 15
JUXSKAT1 - Skatterett 1 (15 studiepoeng) 15
JUXSKAT2 - Skatterett 2 (15 studiepoeng) 15
JUXSVERN - Sosial vernerett (15 studiepoeng) 15
JUXTRYGD - Trygderett (15 studiepoeng) 15
JUXUTLER - Utlendingsrett (15 studiepoeng) 15
JUXWOMEN - Kvinnerett - internasjonal variant (15 studiepoeng) 15
KRIM1001 - Innføring i kriminologi (10 studiepoeng) 10
KRIM1002 - Sosial kontroll og kontrollformer (10 studiepoeng) 10
KRIM1101 - Kriminalpolitikk (10 studiepoeng) 10
KRIM1102 - Kriminalitetsbildet - lovbrudd, lovbrytere og ofre (10 studiepoeng) 10
KRIM1201 - Kriminologi i yrkeshverdagen (10 studiepoeng) 10
KRIM1202 - Marginalisering og livsstrategier (10 studiepoeng) 10
KRIM2001 - Kriminologiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
KRIM2201 - Prosjektoppgave i kriminologi (20 studiepoeng) 20
KRIM2903 - Etikk, smertepåføring, straff (10 studiepoeng) 10
KRIM2906 - Homoforskning (10 studiepoeng) 10
KRIM2950 - Torture, Terror and Rights (10 studiepoeng) 10
KRIM4002 - Prosjekt- og metodeseminar (10 studiepoeng) 10
KRIM4003 - Kriminologisk teori (10 studiepoeng) 10
KRIM4110 - Kulturanalyse, språk og situert kunnskap (10 studiepoeng) 10
KRIM4903 - Etikk, smertepåføring, straff (10 studiepoeng) 10
KRIM4950 - Torture, Terror and Rights (10 studiepoeng) 10
MARLCOMM - International Commercial Law (15 studiepoeng) 15
MARLECSUB - EC Substantive Law (15 studiepoeng) 15
MARLENGCON - English Law of Contract (15 studiepoeng) 15
MARLINSUR - Insurance Law (15 studiepoeng) 15
MARLINTRO - Maritime Law (15 studiepoeng) 15
MARLPETRO - Petroleum Law/Energy Law (15 studiepoeng) 15