Juridiske emner

Viser 1–80 av 80 emner
Emne Studiepoeng
ENGSEMJ - Semesteremne i engelsk for jurister (30 studiepoeng) 30
FRAJUR - Fransk for jurister (15 studiepoeng) 15
ICTLTHESIS - Master thesis (30 studiepoeng) 30
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JFSPR1310 - Tysk for jurister (10 studiepoeng) 10
JUR1240 - Comparative Private Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1310 - EU Competition Law (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUR1511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUR1730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUR1901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 - Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9030 - Perspektivering: rettshistorie, rettssosiologi og rettsøkonomi (5 studiepoeng) 5
JUR9040 - Avhandlingsskriving og etikk (2 studiepoeng) 2
JUR9201 - Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 - Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 - Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 - Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 - Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS1211 - Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS2111 - Statsforfatningsrett og internasjonal rett - Høst 2017 (20 studiepoeng) 20
JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 - Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 - Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 - Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 - Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 - Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 - Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 - Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 - Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 - Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 - Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 - Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 - Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5040 - Moot Court (10 studiepoeng) 10
JUS5041 - Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5070 - Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5240 - Comparative Private Law (10 studiepoeng) 10
JUS5251 - Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5260 - English Law of Contract (10 studiepoeng) 10
JUS5280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5310 - EU Competition Law (10 studiepoeng) 10
JUS5401 - Maritime Law - Contracts (10 studiepoeng) 10
JUS5402 - Maritime Law: Liability and Insurance (10 studiepoeng) 10
JUS5430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5501 - Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 - Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5503 - Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance? (10 studiepoeng) 10
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5520 - International Environmental Law (10 studiepoeng) 10
JUS5540 - Public International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5660 - Intellectual Property Law in the Information Society (10 studiepoeng) 10
JUS5680 - Internet Governance (10 studiepoeng) 10
JUS5710 - International Human Rights Law: Institutions and Procedures (10 studiepoeng) 10
JUS5730 - International Humanitarian Law (The Law of Armed Conflict) (10 studiepoeng) 10
JUS5810 - Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5850 - International Trade Law (10 studiepoeng) 10
JUS5852 - International Commercial Arbitration (10 studiepoeng) 10
JUS5880 - Finansmarkedsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUS5912 - Legal Writing and Oral Advocacy in International Law (10 studiepoeng) 10
JUS5940 - Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5980 - Skatterett II (10 studiepoeng) 10
JUS5982 - Skatterett III - Internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
MARL5110 - Maritime law: Safety, Competition and EU (10 studiepoeng) 10
MARLTHESIS - Master Thesis (30 studiepoeng) 30
PILTHESIS - Master thesis (30 studiepoeng) 30
RINF1200 - Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10
TYSJUR1 - Tysk for jurister (15 studiepoeng) 15