Juridiske emner

Viser 1–80 av 80 emner
Emne Studiepoeng
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet (10 studiepoeng) 10
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant (10 studiepoeng) 10
JUR1120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUR1280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) (10 studiepoeng) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUR1504 - Konflikthåndtering (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUR1550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR1901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUR1960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUR1970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUR1981 - Skatterett I - Grunnleggende skatterett (BA) (10 studiepoeng) 10
JUR3011 - Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett (5 studiepoeng) 5
JUR5030 - Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap (30 studiepoeng) 30
JUR5060 - Masteroppgave 60 studiepoeng, master i rettsvitenskap (60 studiepoeng) 60
JUR9302 - Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUROFF1201 - Introduksjon i forvaltningsrett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1410 - Folkerett (10 studiepoeng) 10
JUROFF1500 - Strafferett (10 studiepoeng) 10
JUS1111 - Privatrett I (20 studiepoeng) 20
JUS1211 - Privatrett II - høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS1211 - Privatrett II (30 studiepoeng) 30
JUS2111 - Statsforfatningsrett og internasjonal rett - Høst 2017 (20 studiepoeng) 20
JUS2111 - Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter (20 studiepoeng) 20
JUS2211 - Forvaltningsrett - Høst 2017 (30 studiepoeng) 30
JUS2211 - Forvaltningsrett og EØS-rett (30 studiepoeng) 30
JUS3111 - Formuerett I (30 studiepoeng) 30
JUS3212 - Formuerett II (12 studiepoeng) 12
JUS3220 - Rettshistorie (8 studiepoeng) 8
JUS4111 - Metode og etikk (10 studiepoeng) 10
JUS4121 - Rettsøkonomi I (10 studiepoeng) 10
JUS4122 - Rettssosiologi I (10 studiepoeng) 10
JUS4123 - Rettsfilosofi (10 studiepoeng) 10
JUS4211 - Prosess og strafferett (30 studiepoeng) 30
JUS5010 - Praksisordning (10 studiepoeng) 10
JUS5011 - Praksis i Juridisk rådgivning for kvinner, JURK (30 studiepoeng) 30
JUS5012 - Praktisk rettshjelpsarbeid i Juss-Buss (30 studiepoeng) 30
JUS5041 - Prosedyrekonkurranser (10 studiepoeng) 10
JUS5070 - Forhandlinger (10 studiepoeng) 10
JUS5102 - Kriminologi (10 studiepoeng) 10
JUS5120 - Utlendingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5220 - Bygge- og entrepriserett (10 studiepoeng) 10
JUS5251 - Ekspropriasjonsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5280 - Internasjonal privatrett (10 studiepoeng) 10
JUS5403 - Sjørett: Kontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5404 - Sjørett: Ansvar og forsikring (10 studiepoeng) 10
JUS5420 - Forsikringsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5430 - Petroleumskontrakter (10 studiepoeng) 10
JUS5500 - Allmenn rettsteori (10 studiepoeng) 10
JUS5501 - Rettslig bevisteori (10 studiepoeng) 10
JUS5502 - Lovgivningslære (10 studiepoeng) 10
JUS5504 - Konflikthåndtering (10 studiepoeng) 10
JUS5511 - Arbeidsrett - den individuelle del (10 studiepoeng) 10
JUS5512 - Arbeidsrett - den kollektive del (10 studiepoeng) 10
JUS5550 - Helserett (10 studiepoeng) 10
JUS5580 - Kommunalrett (10 studiepoeng) 10
JUS5590 - Diskriminerings- og likestillingsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5701 - Menneskerettigheter (10 studiepoeng) 10
JUS5720 - Samerett (10 studiepoeng) 10
JUS5801 - Selskapsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5810 - Opphavsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5820 - Patent- og varemerkerett (10 studiepoeng) 10
JUS5860 - Konkurs- og panterett (10 studiepoeng) 10
JUS5880 - Finansmarkedsrett (10 studiepoeng) 10
JUS5901 - Rettshistorie (10 studiepoeng) 10
JUS5940 - Offentlige anskaffelser (10 studiepoeng) 10
JUS5950 - Sosialrett (10 studiepoeng) 10
JUS5960 - Trygderett (10 studiepoeng) 10
JUS5970 - Barnerett (10 studiepoeng) 10
JUS5980 - Skatterett II (10 studiepoeng) 10
JUS5981 - Skatterett I Grunnleggende skatterett (10 studiepoeng) 10
JUS5982 - Skatterett III - Internasjonal skatterett (10 studiepoeng) 10
RINF1100 - Ytringsfrihet, medie- og nettregulering (10 studiepoeng) 10
RINF1200 - Opphavsrett og beslektede rettigheter (10 studiepoeng) 10