Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver for JUR5701 - Internasjonale menneskerettigheter 

Høsten 2012

Om beskyttelse av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjon 1. tilleggsprotokoll art. 1.

Høsten 2011

Om beskyttelse av tanke-, samvittighets- og religionsfrihet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 9.

Høsten 2010

Om beskyttelsen av familielivet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 8. og art. 12. (Beskyttelsen av privatliv, hjem og korrespondanse skal ikke behandles.)

Høsten 2009

Om beskyttelse av ytringsfriheten i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10

Høsten 2008

Om statens adgang etter EMK (Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen) art. 15 til å derogere fra (fravike) sine konvensjonsforpliktelser.

Høsten 2007

Om beskyttelse av ytringsfriheten i Den europeiske menneskerettighets-konvensjon art 10.