Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Finansmarkedene har en sentral betydning i samfunnsøkonomien, noe som gjenspeiles av stor regelmengde på forskjellige rettsområder.

Finansmarkedsrettsfaget omfatter børs- og verdipapirrett og reglene om banker og andre finansinstitusjoner. I faget lærer man om krav til ulike typer finansielle foretak, bl.a. konsesjonskrav, krav til organisering og virksomhet og atferdsregler.

Faget omfatter også kontrakter mellom ulike typer finansielle foretak og investorer eller kunder. Videre omfattes regulering og tilsyn med finansinstitusjoner og andre aktører i finansmarkedet. Internasjonale og europeiske kilder er sentrale på dette rettsområdet.

Hva lærer du?

Kunnskaper: Finansmarkedskontrakter, finansmarkedsregulering, EU-rettens og internasjonale standarder og samspill med nasjonalretten.

Ferdigheter: Anvende generell juridisk kompetanse på finansmarkedsspørsmål.

Generell kompetanse: Håndtering av finansmarkedstransaksjoner, virksomhet i finansmarkedsinstitusjoner eller tilsynsmyndigheter

Opptak og adgangsregulering

Du kan melde deg til dette emnet dersom du er registrert student ved Universitetet i Oslo og har avlagt forkunnskapskravene her. Har du avlagt forkunnskapskravene ved annen utdanningsinstitusjon må du søke opptak til valgemner på masternivå. Alle søkere må oppfylle forkunnskapskravene.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Studenter må fylle ett av disse kravene:

Du er unntatt fra forkunnskapskravene hvis du har opptak til et annet masterprogram ved UiO der juridiske valgemner er integrert i studieprogrammet.

Undervisning

Forelesninger, 20 timer.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Hjelpemidler

Oversikt over hjelpemidler tillatt ved eksamen

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på mastestudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk