Emner med ledige plasser

Meld deg på emner på bachelornivå i Studentweb fra fredag 12. januar kl. 9. For emner i informatikk- og realfag fra 16. januar.

Frist: 1. februar

  • Først-til-mølla-prinsippet gjelder og du får svar med én gang.
  • Emnene fylles opp fortløpende, og et emne kan ha blitt fullt innen du søker plass i Studentweb. 
  • Dersom det frigjøres plasser på emnet, kan det dukke opp på listen igjen.
  • Listen oppdateres med cirka ti minutters mellomrom.

Har du spørsmål?

Sjekk vår liste over vanlige spørsmål om enkeltemner eller skriv til studentinfo@admin.uio.no

 

Logg på Studentweb

Veiledning for enkeltemnestudenter i Studentweb. Gjør deg godt kjent med den!

Det humanistiske fakultet

Emne Studiepoeng
ARA1020 - Arabisk B 10
ARB1402 - Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse 10
BKS1102 - Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 10
ENG2153 - English Corpus Linguistics 10
ENG2156 - History of the English Language 10
ENG2166 - Middle English, introduction 10
EXPHIL03 - Examen philosophicum 10
FRA2114 - Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états 10
FRA2304 - Histoire et littérature francophone: Le Québec 10
FRA2305 - Idéologie et littérature française 10
FRA2470 - Fransk litteratur, genrestudium 10
GRE1002 - Innføring i gresk II 10
GRE1402 - Platon 5
GRE1405 - Gresk lyrikk 5
GRE2105 - Gresk grammatikk II 10
GRE2401 - Gresk epos 10
GRE2404 - Greske historieskrivere 10
HIN1020 - Hindi B 10
HIS2129 - Topics in Early Medieval Culture 10
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid 20
IDE2100 - Kjønnskategorienes idéhistorie 10
ITA1110R - Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma 20
ITA2108 - Italiensk språk, vokabular og dialekt 10
ITA2318 - Eldre italiensk litteratur 10
KIN1020 - Kinesisk B 10
KIN2300 - Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år 10
KIN2500 - Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina 10
KIN3020 - Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk 10
KULH2001 - Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver 10
KULH2010 - Kulturminnevernets historie 10
KULH3001 - Kulturhistorisk analyse 10
LAT1002 - Innføring i latin II 10
LAT1402 - Cicero 1 5
LAT1404 - Latinske episke tekster 5
LAT2105 - Latinsk grammatikk II 10
LAT2401 - Augusteisk poesi 10
LAT2408 - Romersk fiksjonsprosa 10
LATAM3501 - Oppgaveemne – Latinamerikansk områdekunnskap 10
LING2100 - Semantikk og pragmatikk 2 10
MEVIT2110 - Medie- og kulturteori 10
MUS2667 - Musikkhistoriske temaer 3 10
MUS2821 - Lydlære 2 10
NED1301 - Nederlandsk litteratur: Innføring 10
NED2101 - Nederlandsk språk III 10
NFI2101 - Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age 10
NOR2111 - Syntaks og morfologi 10
NOR2119 - Grammatikalisering i skandinaviske språk 10
POL1102 - Polsk språkbruk 2 10
POR1101 - Portugisisk grammatikk med vekt på verbalsystemet 10
POR2102 - Portugisisk grammatikk med vekt på korpusbaserte lingvistiske undersøkelser 10
POR2104 - Portugisisk språkhistorie 10
POR2105 - Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk 10
RETKOM3104 - Prosjektarbeid i retorikk 10
RUS1101 - Russisk grammatikk 2 10
RUS1102 - Russisk språkbruk 2 10
RUS2104 - Russisk språkbruk 4 10
RUS2130 - Russisk grammatikk 3 10
RUS2150 - Innføring i slavisk og russisk språkhistorie 10
RUS2301 - Russisk litteratur 2 10
RUS2504 - Russiske idéhistoriske tekster 10
RUS3010 - Russland-studier, oppgaveemne 10
RUS3310 - Russisk litteratur, oppgaveemne 10
SAS3000 - Bacheloressay i Indiastudier 10
SEU2504 - Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet 10
SPA1100 - Praktisk spansk 10
SPA1102 - Spansk språkkunnskap B 10
SPA2101 - Spansk språk: Syntaks med oversettelse 10
SPA2104 - Spansk språkhistorie 10
TSJ1102 - Tsjekkisk språkbruk 2 10
TYSK2300 - Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster 10

Det juridiske fakultet

Emne Studiepoeng
EURO2101 - EØS-regelverket; innhold og betydning for nasjonal handlefrihet 10
JFEXFAC04 - Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant 10
JUR1120 - Utlendingsrett 10
JUR1220 - Bygge- og entrepriserett 10
JUR1230 - International Commercial Law (BA) 10
JUR1260 - English Law of Contract (BA) 10
JUR1285 - Innføring i markeds-, konkurranse- og immaterialrett (Markedsrett) 10
JUR1430 - Petroleumskontrakter 10
JUR1440 - EU Substantive Law (BA) 10
JUR1450 - Marine Insurance 10
JUR1504 - Konflikthåndtering (BA) 10
JUR1512 - Arbeidsrett - den kollektive del 10
JUR1530 - Refugee and Asylum Law (BA) 10
JUR1560 - International Constitutional Law and Democracy (BA) 10
JUR1580 - Kommunalrett (BA) 10
JUR1630 - Privacy and Data Protection 10
JUR1820 - Patent- og varemerkerett (BA) 10
JUR1910 - Women's Law and Human Rights (BA) 10
JUR1960 - Trygderett 10
JUR1970 - Barnerett 10
KRIM1300 - Sosial kontroll 20
KRIM2101 - Fordypningsoppgave i kriminologi 20

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
BIO2100 - Generell økologi 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi 10
BIOS1130 - Biokjemi I 10
GEF2200 - Atmosfærefysikk 10
GEL2110 - Mineralogi, petrologi og geokjemi 10
GEL2120 - Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi 10
GEL2140 - Geofysikk og global tektonikk 10
GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser 10
INF3400 - Digital nanoelektronikk 10
KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi 10
KJM3050 - Kjemididaktikk 10
MAT1012 - Matematikk 2 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper 10
MAT2400 - Reell analyse 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensialligninger 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser 10
MAT3440 - Dynamiske systemer 10
MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi 10
MBV2010 - Molekylærbiologi 10
MBV3060 - Generell mikrobiologi 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse 10
MENA3000 - Funksjonelle materialer 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon 10

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Emne Studiepoeng
ECON1910 - Poverty and Distribution in Developing Countries 10
ECON2220 - Mikroøkonomi 2 10
ECON3020 - Prosjekt i demografi 10
SOSANT2000 - Central themes in contemporary anthropology 10
SVEXFAC03 - Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant 10

Det teologiske fakultet

Emne Studiepoeng
TEOL1006 - Bibelhebraisk II 10
TEOL1008 - Hellenistisk gresk II 10
TEOL2201 - Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning 10
Sist oppdatert 24. jan. 2018 12:33