Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 265 emner
Emne Studiepoeng
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2210 - Observasjonsastronomi (10 studiepoeng) 10
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
ENT1000 - Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2100 - Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2105 - OE i Legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FARM2110 - Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2115 - OE i Farmakoterapi 1 (5 studiepoeng) 5
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 - Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2135 - OE i Legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2145 - OE i Farmasøytisk mikrobiologi (5 studiepoeng) 5
FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM3100 - Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 - Farmakoterapi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM3125 - OE i Legemiddelbruk og folkehelse (5 studiepoeng) 5
FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 - Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 - Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1030 - Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 - Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2020R - Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 - Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM3000 - Formulering av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (5 studiepoeng) 5
FRM3020 - Bruk av legemidler del II (10 studiepoeng) 10
FRM3030 - Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 - Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4000 - Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
FYS-MEK1110 - Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS1001 - Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 - Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1120 - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 - Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 - Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150L - Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2210 - Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3110 - Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS3180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3220 - Lineær kretselektronikk (10 studiepoeng) 10
FYS3231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3310 - Struktur, mikrostruktur og materialer (10 studiepoeng) 10
FYS3320 - Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 - Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3610 - Romfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3710 - Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS4810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
GEF1100 - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF2200 - Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2210 - Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2610 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF3450 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEG2110 - Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2130 - Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2240 - Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEG2250 - Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEL2110 - Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 - Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 - Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO1020 - Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1030 - Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1100 - Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO2110 - Mineralogi (10 studiepoeng) 10
GEO2120 - Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO2140 - Faste jords geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 - Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 - Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO2310 - Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 - Prosjektoppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3020 - Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3030 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3710 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1010 - Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1020 - Introduksjon til datateknologi (10 studiepoeng) 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
IN1060 - Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
IN1080 - Mekatronikk (10 studiepoeng) 10
IN1140 - Introduksjon til språkteknologi (10 studiepoeng) 10
IN1150 - Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN2000 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2001 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2010 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
IN2020 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
IN2080 - Beregninger og kompleksitet (10 studiepoeng) 10
IN2090 - Databaser og datamodellering (10 studiepoeng) 10
IN2100 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
IN2110 - Språkteknologiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN2120 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
IN3010 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
IN3050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN3070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN3130 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
IN3140 - Introduksjon til robotikk (10 studiepoeng) 10
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap (10 studiepoeng) 10
INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling (10 studiepoeng) 10
INEC1820 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
INEC1830 - Strategi (10 studiepoeng) 10
INF1400 - Digital teknologi (10 studiepoeng) 10
INF2080 - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF2220 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF2260 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF2270 - Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2310 - Digital bildebehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 - Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 - Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 - Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 - Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3110 - Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3121 - Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF3170 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3190 - Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3280 - Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 - Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3430 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 - Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 - Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 - Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 - Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3300 - Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM1002 - Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1101 - Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1111 - Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk (10 studiepoeng) 10
KJM1140 - Biokjemi 1 for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM2400 - Analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 - Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3010 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM3020 - Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM3030 - Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM3050 - Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM3200 - Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3400 - Analytisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3700 - Miljøkjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM3810 - Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 - Radioaktivitet og radiokjemi (10 studiepoeng) 10
MAT-IN1105 - Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3600 - Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT1012 - Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1060 - Matematikk for anvendelser 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 - Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 - Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 - Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2400 - Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2410 - Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 - Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3440 - Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT3500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 - Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 - Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 - Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 - Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 - Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 - Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3100 - Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3200 - Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 - Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MNKOM3000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10