Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 497 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 - Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIOS4218 - Feltkurs i tropisk regnskogsøkologi og biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
ENT4000 - Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4000I - Fra idé til virksomhet (5 studiepoeng) 5
ENT4050 - Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 - Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4100 - Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4194 - Consultancy Project (4 studiepoeng) 4
ENT4210 - Practical Innovation Management (10 studiepoeng) 10
ENT4220 - Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4300 - Entrepreneurship and internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4320 - Marketing Management (5 studiepoeng) 5
ENT4330 - Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4340 - Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 - Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 - Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 - Innovation Strategy and Management (10 studiepoeng) 10
ENT4460 - Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT4505 - Social Entrepreneurship (5 studiepoeng) 5
ENT4510 - Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT5100 - Methods and Topics in Entrepreneurship Research (10 studiepoeng) 10
FARM4100 - Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 - Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 - Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM4010 - Forskningsforberedende kurs i biologi (5 studiepoeng) 5
FRM4020 - Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FRM4030 - Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FRM4040 - Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter (5 studiepoeng) 5
FRM4050 - Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4060 - Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4110 - Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM4740V - Nettkurs i farmakognosi (5 studiepoeng) 5
FRM5020 - Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5105 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper (5 studiepoeng) 5
FRM5110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM5210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM5230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM5410 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM5420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM5440 - Utvalgte farmasøytiske naturstoffer (5 studiepoeng) 5
FRM5510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM5520 - Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll (10 studiepoeng) 10
FRM5530 - Målstyring av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5560 - Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandling (10 studiepoeng) 10
FRM5570 - Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5610 - Legemiddeløkonomi (10 studiepoeng) 10
FRM5630 - Use of medicines in a Global Society (5 studiepoeng) 5
FRM5640 - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM5710 - Farmakologi videregående (10 studiepoeng) 10
FRM5720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM5750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5760 - Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer (10 studiepoeng) 10
FRM5770 - Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (5 studiepoeng) 5
FRM5820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM5905V - Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5921V - Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5922V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk, del II (4 studiepoeng) 4
FRM5931V - Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM5940V - Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM5942V - Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom (10 studiepoeng) 10
FRM5943V - Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MED4750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4350 - Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4505 - Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4555 - Partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4600 - Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4715 - Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS9761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF4220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 - Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF4520 - Turbulence in the atmosphere and ocean (5 studiepoeng) 5
GEF4530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS4200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO4011 - Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 - Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 - Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 - Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 - Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 - Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4161 - Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4171 - Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4181 - Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 - Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 - Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 - Paleozoologi; systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4216 - Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4218 - Basin Formation and Development (10 studiepoeng) 10
GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4240 - Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 - Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4300 - Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO4320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4340 - Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 - Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4410 - Glacial and periglacial geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4520 - Advanced remote sensing and topographic analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4530 - Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4620 - Seismic waves and seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4720 - General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4810 - Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4822 - Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4830 - Analytical methods in geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO4840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 - Advanced structural geology (10 studiepoeng) 10
GEO4860 - Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO4900 - Atmosfære hav dynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 - Weather Systems (10 studiepoeng) 10
GEO4990 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEO5411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO5440 - Cryosphere Modeling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 - Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO5915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
IN4010 - Acoustic Imaging (10 studiepoeng) 10
IN4050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN4070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN4190 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
IN5000 - Qualitative Research Methods (10 studiepoeng) 10
IN5010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN5210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN5280 - Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN5320 - Development in Platform Ecosystems (10 studiepoeng) 10
IN5420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN5430 - IT and Management (10 studiepoeng) 10
IN5450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
IN5470 - Avansert forskningstema i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN5480 - Spesialisering innen forskning i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN5510 - Deltakende eksperimentell design (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 - Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA - Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA - Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA - Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4019NSA - Service Management and Developer Operations (10 studiepoeng) 10
INF4121 - Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF4171 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4350 - Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4380 - Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4411 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4420 - Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4431 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4480 - Digital signalbehandling II (10 studiepoeng) 10
INF4490 - Biologically Inspired Computing (10 studiepoeng) 10
INF4580 - Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 - Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF4930 - Graduate research in informatics (30 studiepoeng) 30