Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 319 emner
Emne Studiepoeng
AST9110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9310 - Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 - Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 - Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (5 studiepoeng) 5
BIOS9140 - Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
ENT9600 - Entrepreneurship and new business creation (5 studiepoeng) 5
ENT9800 - Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 - NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9411 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9550 - Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 - NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9710 - Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9905 - NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9910 - NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FRM9915 - NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 - NFIF - Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 - NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MED9750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 - Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9180 - Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 - Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 - Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9530 - Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 - Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9720 - Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 - Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
GEF9220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 - Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 - Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 - Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 - Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 - Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 - Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 - Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS9200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO9151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 - Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9220 - Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO9260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9270 - Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO9320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 - Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9440 - Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 - Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 - Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 - Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 - Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9820 - Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO9840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 - Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 - Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9912 - Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO9915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9990 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
IN9010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN9495 - Array Signal Processing (5 studiepoeng) 5
INF-BIO9121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF9011 - Science technology society ethics (10 studiepoeng) 10
INF9040 - Open distributed processing (10 studiepoeng) 10
INF9050 - Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 - Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9072 - Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9090 - The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF9110 - Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF9119 - Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 - Model based system development (10 studiepoeng) 10
INF9130 - Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 - Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9145 - Models of concurrency (10 studiepoeng) 10
INF9150 - Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9181 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF9200 - Selected Theoretical Topics in Information Systems Development (10 studiepoeng) 10
INF9205 - Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 - Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 - Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9243 - Statistical Methods in Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INF9305 - Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9360 - Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9370 - Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9380 - High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF9425 - Projects in analogue/mixed-signal CMOS design (10 studiepoeng) 10
INF9430 - Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9442 - Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 - Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9481 - RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9571 - Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF9591 - Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9620 - Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9750 - Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF9761 - Health management information systems (10 studiepoeng) 10
INF9800 - Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF9820 - Language technological applications (10 studiepoeng) 10
INF9825 - Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
INF9850 - ICT for Development: Building a Better World? (10 studiepoeng) 10
INF9860 - Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9870 - Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 - Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9906 - Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9920 - Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 - Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 - Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9100 - Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 - Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9150 - Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9200 - Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 - Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 - Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 - Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 - Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 - Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9270 - Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 - BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 - BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9350 - Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 - Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 - Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS - BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9500 - Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 - Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 - Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 - Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 - Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 - Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 - Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 - Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 - Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MAT-IN9240 - Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 - Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT9210 - Algebraic Geometry 1 (10 studiepoeng) 10
MAT9215 - Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 - Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9270 - Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9305 - Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT9380 - Nonlinear partial differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9390 - Topics in operator algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9460 - C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 - Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 - Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 - Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9560 - Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 - Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 - Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 - Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9595 - Geometry and analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9640 - Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 - Advanced topics in logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 - Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9740 - Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9750 - Mathematical Finance: Modelling and risk management (10 studiepoeng) 10
MAT9760 - Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 - Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9790 - Stochastic Filtering (10 studiepoeng) 10
MAT9800 - Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 - Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 - Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410 - Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9100BTS - Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9110 - Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 - Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9150 - Molecular and cell biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 - Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9220 - Protein Crystal Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9230 - Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV9240 - Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 - Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS - Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9310 - Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9320 - Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9340 - Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9480 - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MBV9510 - Biomolecular NMR spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 - Advanced Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MEK9110 - Applied Mathematics (10 studiepoeng) 10
MEK9250 - Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10