Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 483 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2210 - Observasjonsastronomi (10 studiepoeng) 10
AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIOS1001 - Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 - Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
ENT1000 - Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
ENT4000 - Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4050 - Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 - Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4210 - Practical Innovation Management (10 studiepoeng) 10
ENT4320 - Marketing Management (5 studiepoeng) 5
ENT4330 - Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4460 - Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT5100 - Methods and Topics in Entrepreneurship Research (10 studiepoeng) 10
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM2100 - Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2110 - Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM3100 - Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 - Farmakoterapi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM4100 - Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 - Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 - Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 - NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 - Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 - Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2730V - Diabetes og metabolsk syndrom (10 studiepoeng) 10
FRM3000 - Formulering av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (5 studiepoeng) 5
FRM3020 - Bruk av legemidler del II (10 studiepoeng) 10
FRM5020 - Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5105 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper (5 studiepoeng) 5
FRM5110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM5210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM5240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM5420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM5510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM5520 - Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll (10 studiepoeng) 10
FRM5560 - Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandling (10 studiepoeng) 10
FRM5570 - Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5630 - Use of medicines in a Global Society (5 studiepoeng) 5
FRM5640 - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM5720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5760 - Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer (10 studiepoeng) 10
FRM5905V - Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5931V - Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM9110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9640 - NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9905 - NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9910 - NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-MED4750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MED9750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK3155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS1120 - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS2210 - Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3110 - Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS3180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3220 - Lineær kretselektronikk (10 studiepoeng) 10
FYS3231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3600 - Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS3700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4350 - Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4505 - Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4555 - Partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4600 - Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4715 - Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 - Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9720 - Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
GEF2210 - Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF2610 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF4400 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF9400 - The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEG2240 - Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEL2130 - Strukturgeologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 - Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO1100 - Jordens utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO2120 - Sedimentologi (10 studiepoeng) 10
GEO2300 - Fysiske prosesser i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3710 - Livets utvikling (10 studiepoeng) 10
GEO3900 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4011 - Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 - Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 - Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 - Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4161 - Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4181 - Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 - Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 - Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 - Paleozoologi; systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4216 - Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4310 - Stochastic methods in hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4410 - Glacial and periglacial geomorphology (10 studiepoeng) 10
GEO4420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO4520 - Advanced remote sensing and topographic analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4620 - Seismic waves and seismology (10 studiepoeng) 10
GEO4630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO4810 - Petrography and Microstructures (10 studiepoeng) 10
GEO4820 - Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO4900 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4902 - Weather Systems (10 studiepoeng) 10
GEO5550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9220 - Depositional Environments and Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO9260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9270 - Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9420 - Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9520 - Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 - Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 - Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9820 - Isotope geology (10 studiepoeng) 10
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø (0 studiepoeng) 0
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø (0 studiepoeng) 0
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0504 - Feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0505 - El-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0506 - Klinikksikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0507 - Brannsikkerhet (0 studiepoeng) 0
IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1020 - Introduksjon til datateknologi (10 studiepoeng) 10
IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
IN1140 - Introduksjon til språkteknologi (10 studiepoeng) 10
IN1150 - Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN2010 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
IN2020 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
IN2090 - Databaser og datamodellering (10 studiepoeng) 10
IN2120 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
IN4010 - Acoustic Imaging (10 studiepoeng) 10
IN5010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN5210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap (10 studiepoeng) 10
INEC1820 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-BIO9121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 - Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF0010 - Forkurs i informatikk (0 studiepoeng) 0
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF3110 - Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3170 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3410 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3430 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3490 - Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA - Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA - Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4140 - Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10