Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 486 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST9310 - Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2020 - Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4371 - Fiskeøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 - Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2220 - Akvatisk biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2900 - Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
ENT1000 - Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
ENT4000I - Fra idé til virksomhet (5 studiepoeng) 5
ENT4100 - Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4220 - Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4300 - Entrepreneurship and internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4340 - Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 - Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 - Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 - Innovation Strategy and Management (10 studiepoeng) 10
ENT4505 - Social Entrepreneurship (5 studiepoeng) 5
ENT4510 - Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT9800 - Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 - Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM1030 - Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 - Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2020R - Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 - Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM3030 - Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 - Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4010 - Forskningsforberedende kurs i biologi (5 studiepoeng) 5
FRM4020 - Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FRM4030 - Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FRM4040 - Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter (5 studiepoeng) 5
FRM4050 - Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4060 - Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4110 - Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM4740V - Nettkurs i farmakognosi (5 studiepoeng) 5
FRM5020 - Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5410 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM5440 - Utvalgte farmasøytiske naturstoffer (5 studiepoeng) 5
FRM5530 - Målstyring av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5610 - Legemiddeløkonomi (10 studiepoeng) 10
FRM5710 - Farmakologi videregående (10 studiepoeng) 10
FRM5730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM5770 - Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (5 studiepoeng) 5
FRM5820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5921V - Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5940V - Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM5941V - Videregående farmakoterapi med vekt på psykiatri, nevrologi og reumatiske lidelser (10 studiepoeng) 10
FRM5943V - Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FRM9230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9411 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9710 - Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9915 - NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9925 - NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MEK1110 - Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS1001 - Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 - Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 - Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 - Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3320 - Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 - Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS9260 - Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9530 - Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 - Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9730 - Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
FYS9761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF2200 - Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF4220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 - Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9310 - Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG2110 - Landformdannende prosesser (10 studiepoeng) 10
GEG2250 - Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (10 studiepoeng) 10
GEL2110 - Mineralogi, petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEL2120 - Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi (10 studiepoeng) 10
GEL2140 - Geofysikk og global tektonikk (10 studiepoeng) 10
GEL2150 - Felt- og metodekurs i geologi og geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9400 - Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO1110 - Jordens indre og ytre prosesser (10 studiepoeng) 10
GEO2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 - Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 - Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4171 - Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4240 - Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 - Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4340 - Fluvial hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4360 - Field methods in hydrogeology (5 studiepoeng) 5
GEO4430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO4530 - Geodesy and photogrammetry (10 studiepoeng) 10
GEO4720 - General micropaleontology (10 studiepoeng) 10
GEO4840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO4850 - Advanced structural geology (10 studiepoeng) 10
GEO4860 - Advanced petrology (10 studiepoeng) 10
GEO5440 - Cryosphere Modeling (5 studiepoeng) 5
GEO5450 - Cryospheric Processes in the Nordic Region (5 studiepoeng) 5
GEO5540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO5900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO5911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO5915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 - Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO9430 - Snow, Snow Hydrology and Avalanches (10 studiepoeng) 10
GEO9440 - Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 - Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9530 - Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 - Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 - Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9840 - Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 - Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 - Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 - Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 - CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9915 - Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø (0 studiepoeng) 0
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø (0 studiepoeng) 0
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0504 - Feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0505 - El-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0506 - Klinikksikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0507 - Brannsikkerhet (0 studiepoeng) 0
IN1010 - Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
IN1060 - Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
IN1080 - Mekatronikk (10 studiepoeng) 10
IN1150 - Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN2001 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN3140 - Introduksjon til robotikk (10 studiepoeng) 10
IN5000 - Qualitative Research Methods (10 studiepoeng) 10
IN5280 - Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN5420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN5430 - IT and Management (10 studiepoeng) 10
IN5450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
IN5470 - Avansert forskningstema i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN5480 - Spesialisering innen forskning i design av IT (10 studiepoeng) 10
IN9280 - Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN9420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling (10 studiepoeng) 10
INEC1830 - Strategi (10 studiepoeng) 10
INF2080 - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2270 - Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2310 - Digital bildebehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 - Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 - Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 - Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 - Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3121 - Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF3190 - Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3280 - Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF3400 - Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3480 - Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3510 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 - Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 - Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA - Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10