Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–250 av 760 emner
Emne Studiepoeng
AST1100 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2110 - Universet (10 studiepoeng) 10
AST2120 - Stjernene (10 studiepoeng) 10
AST3130 - Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST3210 - Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4130 - Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST4210 - Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST5120 - Observasjonell astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5130 - Romplasma (10 studiepoeng) 10
AST5330 - Satsvis og sekvensiell estimering (10 studiepoeng) 10
AST5340 - Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9130 - Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST9210 - Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 - Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 - Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
AST9430 - Romplasma (10 studiepoeng) 10
BIO1000 - Grunnkurs i biologi (10 studiepoeng) 10
BIO1100 - Biologisk mangfold 1 (10 studiepoeng) 10
BIO1110 - Biologisk mangfold 2 (10 studiepoeng) 10
BIO1200 - Biologisk mangfold (20 studiepoeng) 20
BIO1200A - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIO1200B - Biologisk mangfold B (10 studiepoeng) 10
BIO2110 - Eksperimentell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2130 - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO2140 - Molekylærbiologi og biologiske metoder (20 studiepoeng) 20
BIO260 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3100 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO3300 - Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3310 - Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO3400 - Akvatisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO3500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4000 - Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4005 - Primate Behaviour and Ecology (10 studiepoeng) 10
BIO4010 - Livshistoriestrategier (5 studiepoeng) 5
BIO4020 - Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO4030 - Klima og populasjonsprosesser (10 studiepoeng) 10
BIO4050 - Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO4060 - Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4070 - Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4091 - Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO4100 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4110 - Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO4160 - Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4170 - Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4220 - Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO4300 - Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4330 - Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (10 studiepoeng) 10
BIO4340 - Kystøkosystemer og biologisk mangfold (5 studiepoeng) 5
BIO4360 - Næringskjeder, økologi og evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4370 - Fiskeøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4380 - Giftige alger (5 studiepoeng) 5
BIO4490 - Marine biodiversity (10 studiepoeng) 10
BIO4505 - Eksperimentell toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4510 - Stofftoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4520 - Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien (10 studiepoeng) 10
BIO5000 - Introduksjonskurs for masterstudenter (5 studiepoeng) 5
BIO9000 - Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 - Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9050 - Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 - Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 - Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 - Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 - Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9160 - Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 - Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9220 - Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9290 - Latent variable modeling (10 studiepoeng) 10
BIO9910 - Adaptive Dynamics (10 studiepoeng) 10
DIG3800 - Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG3810 - Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
DIG4800 - Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG4810 - Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
ENT4011 - Kunnsign - Etablererkurs med fokus på kunnskaps- og designbedrifter (10 studiepoeng) 10
ENT4110 - Entrepreneurship theory from an American point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4120 - Entrepreneurship theory from a Chinese point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4130 - Entrepreneurship theory from a Singaporean point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4140 - Entrepreneurship theory from a South African point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4310 - Business economics and marketing (10 studiepoeng) 10
ENT4500 - Social Entrepreneurship (10 studiepoeng) 10
FRM1210 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker (35 studiepoeng) 35
FRM2021 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (25 studiepoeng) 25
FRM2041 - Bruk av legemidler del I (15 studiepoeng) 15
FRM2310 - Legemiddelproduksjon; kvalitetssikring, kvalitetskontroll og distribusjon (35 studiepoeng) 35
FRM2410 - Formulering og bruk av legemidler (60 studiepoeng) 60
FRM3001 - Formulering av legemidler (20 studiepoeng) 20
FRM3510 - Utvikling av nye legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM4610V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM4720 - Legemiddeltoksikologi og klinisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5220 - Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320) (10 studiepoeng) 10
FRM5310 - Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM5810 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5920V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM5930V - Videregående farmakoterapi I (14 studiepoeng) 14
FRM9310 - Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9410 - Bioactive glycoconjugates, their structure and applications (10 studiepoeng) 10
FRM9810 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS-GEO4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS-GEO4100 - Innledende prosjektoppgave i geologiske prosessers (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4110 - Scientific Communication and Research Ethics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4200 - Case studium i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4300 - Metoder i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4500 - Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4510 - Introduksjon til mekanisk geo-modellering (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4520 - Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9100 - Introductory project work in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9300 - Methods in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9500 - Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9510 - Introduction to mechanical geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9520 - Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4570 - Strålevern og strålingssikkerhet (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4580 - Nuclear Technology (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9570 - Radiation protection and radiation safety (10 studiepoeng) 10
FYS-LAP2150 - Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS-MEF1110 - Mekanikk for MEF (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA3110 - Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4110 - Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1000 - Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (10 studiepoeng) 10
FYS2010 - Aktuell forskning i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3230 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3250 - Elektromagnetiske bølger med anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS3510 - Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3520 - Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS3720 - Fysiologi for fysikere (10 studiepoeng) 10
FYS4120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4190 - Dynamiske systemer og kaos (10 studiepoeng) 10
FYS4230 - Mikro- og nanosystem modellering og design (10 studiepoeng) 10
FYS4410 - Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS4510 - Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4520 - Subatomær mange-partikkelteori I (10 studiepoeng) 10
FYS4540 - Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS4550 - Eksperimentell høyenergifysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS4760 - Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS4780 - Analyse av diagnostisk, dynamisk bildeinformasjon (10 studiepoeng) 10
FYS5130 - Kosmologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5440 - Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS5610 - Magnetosfærefysikk og substormprosesser (10 studiepoeng) 10
FYS5710 - EPR spektroskopi: Biofysiske og dosimetriske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS9130 - Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 - The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9410 - Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 - Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9510 - Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 - Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9540 - Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9550 - Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9640 - Magnetosfærefysikk og substormprosesser (10 studiepoeng) 10
FYS9710 - EPR spectroscopy: applications in biophysics and dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS9750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9760 - Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
GEF1000 - Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1600 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF2220 - Værsystemer (10 studiepoeng) 10
GEF2500 - Geofysisk fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
GEF2600 - Dynamisk oseanografi 1 (10 studiepoeng) 10
GEF4200 - Dynamisk meteorologi I (10 studiepoeng) 10
GEF4210 - Dynamic meteorology II (10 studiepoeng) 10
GEF4230 - Numeriske atmosfæremodeller (10 studiepoeng) 10
GEF4300 - Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF4320 - Radiation and remote sensing (10 studiepoeng) 10
GEF4330 - Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF4500 - Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF4600 - Methods in physical oceanography (10 studiepoeng) 10
GEF4610 - Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEF4620 - Numerisk løsning av oseanografiske problemer (10 studiepoeng) 10
GEF4640 - Marine Optics (10 studiepoeng) 10
GEF4650 - Estuaries (10 studiepoeng) 10
GEF9320 - Radiation and Remote Sensing (10 studiepoeng) 10
GEF9330 - Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF9500 - Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF9610 - Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEG1240 - Kart og geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2120 - Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEG2210 - Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri (10 studiepoeng) 10
GEG2220 - Forvaltning og presentasjon av geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2230 - Romleg analyse av geografisk informasjon (10 studiepoeng) 10
GEG2340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEG2350 - Geofag i praksis. Feltundervisning for lærerstudenter. (10 studiepoeng) 10
GEO-KJM1040 - Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (10 studiepoeng) 10
GEO1010 - Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1011 - Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1021 - Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1040 - Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger (10 studiepoeng) 10
GEO3210 - Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO4010 - Feltmetoder og databearbeidelse (10 studiepoeng) 10
GEO4020 - Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO4070 - C++ and C programming (5 studiepoeng) 5
GEO4080 - Applied geographical information management (5 studiepoeng) 5
GEO4110 - Væsker og væskestrømning i geo-systemer (10 studiepoeng) 10
GEO4130 - Engineering Geology and Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4160 - Fate and transport of organic contaminants in the environment (10 studiepoeng) 10
GEO4170 - Landslides and debris flow (10 studiepoeng) 10
GEO4180 - Geohazard and Mitigation (10 studiepoeng) 10
GEO4210 - Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO4290 - Petroleumsgeokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO4330 - Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4350 - Environmental Hazards and Risk Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4400 - Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4440 - Vannressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4441 - Physical river processes (10 studiepoeng) 10
GEO4510 - Digital terrenganalyse (geomorfometri) (10 studiepoeng) 10
GEO4511 - Anvendelse av fjernanalyse og terrengmodeller (DEM) i geohazard (10 studiepoeng) 10
GEO4710 - Evolution of life (10 studiepoeng) 10
GEO4730 - Palaeozoology I (10 studiepoeng) 10
GEO4740 - Palaeozoology II (10 studiepoeng) 10
GEO4910 - Mineral resources (10 studiepoeng) 10
GEO5410 - Arktisk geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO5800 - Earth and Planetary Materials and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO5910 - CO2 storage - Physical and chemical processes (10 studiepoeng) 10
GEO9160 - Fate and transport of organic contaminants in the environment (10 studiepoeng) 10
GEO9170 - Landslides and debris flows (10 studiepoeng) 10
GEO9180 - Geohazard and Mitigation (10 studiepoeng) 10
GEO9330 - Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9700 - Biostratigraphy in integrated basin studies (3 studiepoeng) 3
GEO9800 - Earth and Planetary materials and dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO9910 - CO2 storage - Physical and chemical processes (10 studiepoeng) 10
HUMIT1730MN - Hypermedier (10 studiepoeng) 10
HUMIT1750MN - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
HUMIT1760MN - Introduksjon til kognisjonsvitenskaper (10 studiepoeng) 10
HUMIT2710MN - Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
HUMIT2720MN - Datalingvistikk 1 (10 studiepoeng) 10
HUMIT3710MN - Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT3720MN - Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT4700MN - Introduksjon til masterstudier i IT - språk, logikk, psykologi (10 studiepoeng) 10
HUMIT4710MN - Kunstig intelligensprogrammering (10 studiepoeng) 10
HUMIT4720MN - Datalingvistikk 2 (10 studiepoeng) 10
HUMIT4740MN - Ekspertskjønn og regler (10 studiepoeng) 10
HUMIT4751MN - Modallogikk (10 studiepoeng) 10
HYD2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
HYD2020 - Mark- og grunnvannshydrologi (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5120 - Dypsekvenserings-teknologier og bioinformatisk analyse (5 studiepoeng) 5
INF-BIO9120 - Dypsekvenserings-teknologier og bioinformatisk analyse (5 studiepoeng) 5
INF-GEO3310 - Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF-MAT2350 - Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT2351 - Numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3350 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3360 - Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT3370 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4350 - Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4360 - Partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
INF-MAT4370 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10