Emner innen matematikk og naturvitenskap (nedlagte)

Viser 1–250 av 909 emner
Emne Studiepoeng
AST1100 – Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST2110 – Universet (10 studiepoeng) 10
AST2120 – Stjernene (10 studiepoeng) 10
AST3130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST3210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST4210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST4220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST5120 – Observasjonell astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5130 – Romplasma (10 studiepoeng) 10
AST5330 – Satsvis og sekvensiell estimering (10 studiepoeng) 10
AST5340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9130 – Gassdynamikk (10 studiepoeng) 10
AST9210 – Stråling I (10 studiepoeng) 10
AST9220 – Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST9340 – Numerisk simulering (10 studiepoeng) 10
AST9410 – Stjerneatmosfærer (10 studiepoeng) 10
AST9430 – Romplasma (10 studiepoeng) 10
BIO1000 – Grunnkurs i biologi (10 studiepoeng) 10
BIO1010 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO1100 – Biologisk mangfold 1 (10 studiepoeng) 10
BIO1110 – Biologisk mangfold 2 (10 studiepoeng) 10
BIO1200 – Biologisk mangfold (20 studiepoeng) 20
BIO1200A – Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIO1200B – Biologisk mangfold B (10 studiepoeng) 10
BIO2020 – Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2100 – Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2110 – Eksperimentell økologi (10 studiepoeng) 10
BIO2130 – Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO2140 – Molekylærbiologi og biologiske metoder (20 studiepoeng) 20
BIO260 – Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO3300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO3310 – Limnologi I (10 studiepoeng) 10
BIO3400 – Akvatisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO3500 – Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4005 – Primate Behaviour and Ecology (10 studiepoeng) 10
BIO4010 – Livshistoriestrategier (5 studiepoeng) 5
BIO4020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO4030 – Klima og populasjonsprosesser (10 studiepoeng) 10
BIO4050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO4060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4081 – Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO4100 – Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO4110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO4160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO4220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO4300 – Marinbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4330 – Forurensningseffekter i akvatiske miljøer (10 studiepoeng) 10
BIO4340 – Kystøkosystemer og biologisk mangfold (5 studiepoeng) 5
BIO4360 – Næringskjeder, økologi og evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4370 – Fiskeøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO4380 – Giftige alger (5 studiepoeng) 5
BIO4490 – Marine biodiversity (10 studiepoeng) 10
BIO4505 – Eksperimentell toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4510 – Stofftoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4520 – Toksiske mekanismer og metoder i toksikologien (10 studiepoeng) 10
BIO4530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO5000 – Introduksjonskurs for masterstudenter (5 studiepoeng) 5
BIO9000 – Temaer i samfunnsøkologi (5 studiepoeng) 5
BIO9020 – Gradientanalyseteknikker (5 studiepoeng) 5
BIO9050 – Populasjonsøkologi hos fastsittende organismer (10 studiepoeng) 10
BIO9060 – Planteøkofysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9070 – Plantefysiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9091 – Adferdsbiologi 2 (10 studiepoeng) 10
BIO9110 – Økologisk modellering i GIS (5 studiepoeng) 5
BIO9160 – Ny litteratur innen mikrobiell økologi og metagenomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9170 – Ny litteratur innen mikrobiell evolusjonær genomikk (5 studiepoeng) 5
BIO9220 – Naturlig utvalg og tilpasninger (10 studiepoeng) 10
BIO9290 – Latent variable modeling (10 studiepoeng) 10
BIO9530 – Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9540 – Humantoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9550 – Økotoksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO9910 – Adaptive Dynamics (10 studiepoeng) 10
DIG3800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG3810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
DIG4800 – Globalisering og konvergens (10 studiepoeng) 10
DIG4810 – Analyse av Digitale medier (10 studiepoeng) 10
ENT4011 – Kunnsign - Etablererkurs med fokus på kunnskaps- og designbedrifter (10 studiepoeng) 10
ENT4110 – Entrepreneurship theory from an American point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4120 – Entrepreneurship theory from a Chinese point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4130 – Entrepreneurship theory from a Singaporean point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4140 – Entrepreneurship theory from a South African point of view (10 studiepoeng) 10
ENT4310 – Business economics and marketing (10 studiepoeng) 10
ENT4500 – Social Entrepreneurship (10 studiepoeng) 10
FRM1000 – Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 – Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 – Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1050R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM1210 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker (35 studiepoeng) 35
FRM2000R – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2020R – Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2021 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (25 studiepoeng) 25
FRM2041 – Bruk av legemidler del I (15 studiepoeng) 15
FRM2310 – Legemiddelproduksjon; kvalitetssikring, kvalitetskontroll og distribusjon (35 studiepoeng) 35
FRM2410 – Formulering og bruk av legemidler (60 studiepoeng) 60
FRM3001 – Formulering av legemidler (20 studiepoeng) 20
FRM3510 – Utvikling av nye legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM4610V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM4720 – Legemiddeltoksikologi og klinisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5220 – Industriell legemiddelutvikling (erstatter tidligere PKO320) (10 studiepoeng) 10
FRM5310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM5810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5920V – Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk (6 studiepoeng) 6
FRM5930V – Videregående farmakoterapi I (14 studiepoeng) 14
FRM9310 – Farmasøytisk bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM9410 – Bioactive glycoconjugates, their structure and applications (10 studiepoeng) 10
FRM9810 – Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4010 – Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4020 – Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS-GEO4030 – Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS-GEO4100 – Innledende prosjektoppgave i geologiske prosessers (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4110 – Scientific Communication and Research Ethics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4200 – Case studium i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4300 – Metoder i geologiske prosessers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4510 – Introduksjon til mekanisk geo-modellering (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO4520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9100 – Introductory project work in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9300 – Methods in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9500 – Finite Volume Methods for Geophysical Fluid Physics (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9510 – Introduction to mechanical geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-GEO9520 – Introduction to thermodynamic geomodeling (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4570 – Strålevern og strålingssikkerhet (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4580 – Nuclear Technology (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM5920 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9480 – Quantum mechanics for many-particle systems (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9570 – Radiation protection and radiation safety (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9920 – Nuclear measurement techniques and instruments (10 studiepoeng) 10
FYS-LAP2150 – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS-MEF1110 – Mekanikk for MEF (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA3110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4110 – Kvantenanofysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (10 studiepoeng) 10
FYS2010 – Aktuell forskning i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150L – Eksperimenter i fysikkundervisningen (10 studiepoeng) 10
FYS3130 – Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3230 – Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3250 – Elektromagnetiske bølger med anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS3510 – Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS3520 – Kjernefysikk, struktur og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS3610 – Romfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3710 – Biofysikk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3720 – Fysiologi for fysikere (10 studiepoeng) 10
FYS4120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4140 – Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4190 – Dynamiske systemer og kaos (10 studiepoeng) 10
FYS4230 – Mikro- og nanosystem modellering og design (10 studiepoeng) 10
FYS4410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS4510 – Nukleære målemetoder og instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4520 – Subatomær mange-partikkelteori I (10 studiepoeng) 10
FYS4540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS4550 – Eksperimentell høyenergifysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4610 – Magnetosfæriske prosesser (10 studiepoeng) 10
FYS4750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS4760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS4780 – Analyse av diagnostisk, dynamisk bildeinformasjon (10 studiepoeng) 10
FYS5130 – Kosmologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS5440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS5610 – Magnetosfærefysikk og substormprosesser (10 studiepoeng) 10
FYS5710 – EPR spektroskopi: Biofysiske og dosimetriske anvendelser (10 studiepoeng) 10
FYS9130 – Cosmological physics (10 studiepoeng) 10
FYS9160 – The general theory of relativity (10 studiepoeng) 10
FYS9410 – Computational physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9440 – Neutron scattering methods for materials research (3 studiepoeng) 3
FYS9510 – Nuclear measurement techniques and instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9520 – Subatomic many-body theory I (10 studiepoeng) 10
FYS9540 – Energifysikk- solenergi (10 studiepoeng) 10
FYS9550 – Experimental high energy physics (10 studiepoeng) 10
FYS9610 – Magnetospheric processes (10 studiepoeng) 10
FYS9710 – EPR spectroscopy: applications in biophysics and dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9760 – Fysikk i medisinsk røntgendiagnostikk (10 studiepoeng) 10
GEF1000 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100 – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1100L – Klimasystemet (10 studiepoeng) 10
GEF1600 – Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF2220 – Værsystemer (10 studiepoeng) 10
GEF2500 – Geofysisk fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
GEF2600 – Dynamisk oseanografi 1 (10 studiepoeng) 10
GEF3450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4200 – Dynamisk meteorologi I (10 studiepoeng) 10
GEF4210 – Dynamic meteorology II (10 studiepoeng) 10
GEF4230 – Numeriske atmosfæremodeller (10 studiepoeng) 10
GEF4300 – Regionale og globale luftforurensninger (10 studiepoeng) 10
GEF4320 – Radiation and remote sensing (10 studiepoeng) 10
GEF4330 – Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF4400 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF4450 – Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEF4500 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF4600 – Methods in physical oceanography (10 studiepoeng) 10
GEF4610 – Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEF4620 – Numerisk løsning av oseanografiske problemer (10 studiepoeng) 10
GEF4640 – Marine Optics (10 studiepoeng) 10
GEF4650 – Estuaries (10 studiepoeng) 10
GEF9320 – Radiation and Remote Sensing (10 studiepoeng) 10
GEF9330 – Dispersion of air pollutions (10 studiepoeng) 10
GEF9400 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
GEF9500 – Atmosphere-Ocean Dynamics (10 studiepoeng) 10
GEF9610 – Dynamic oceanography: Waves and wave-induced mass transport in the ocean (10 studiepoeng) 10
GEG1240 – Kart og geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2120 – Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEG2210 – Datafangst - landmåling og digital fotogrammetri (10 studiepoeng) 10
GEG2220 – Forvaltning og presentasjon av geodata (10 studiepoeng) 10
GEG2230 – Romleg analyse av geografisk informasjon (10 studiepoeng) 10
GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEG2350 – Geofag i praksis. Feltundervisning for lærerstudenter. (10 studiepoeng) 10
GEO-KJM1040 – Grunnkurs i programmering for problemstillinger i geofag og i kjemi (10 studiepoeng) 10
GEO1010 – Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1011 – Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (10 studiepoeng) 10
GEO1021 – Naturgeografi (10 studiepoeng) 10
GEO1030 – Vind, strøm og klima (10 studiepoeng) 10
GEO1040 – Grunnkurs i programmering for geofaglige problemstillinger (10 studiepoeng) 10
GEO3210 – Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO4010 – Feltmetoder og databearbeidelse (10 studiepoeng) 10
GEO4020 – Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO4070 – C++ and C programming (5 studiepoeng) 5
GEO4080 – Applied geographical information management (5 studiepoeng) 5
GEO4110 – Væsker og væskestrømning i geo-systemer (10 studiepoeng) 10
GEO4130 – Engineering Geology and Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4160 – Fate and transport of organic contaminants in the environment (10 studiepoeng) 10
GEO4170 – Landslides and debris flow (10 studiepoeng) 10
GEO4180 – Geohazard and Mitigation (10 studiepoeng) 10
GEO4210 – Introduksjon til petroleumsgeologi og -geofysikk (10 studiepoeng) 10
GEO4290 – Petroleumsgeokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO4310 – Stochastic methods in hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4330 – Advanced hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO4350 – Environmental Hazards and Risk Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO4400 – Naturressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4440 – Vannressursforvaltning (10 studiepoeng) 10
GEO4441 – Physical river processes (10 studiepoeng) 10
GEO4510 – Digital terrenganalyse (geomorfometri) (10 studiepoeng) 10
GEO4511 – Anvendelse av fjernanalyse og terrengmodeller (DEM) i geohazard (10 studiepoeng) 10
GEO4710 – Evolution of life (10 studiepoeng) 10
GEO4730 – Palaeozoology I (10 studiepoeng) 10
GEO4740 – Palaeozoology II (10 studiepoeng) 10
GEO4820 – Isotope geology (10 studiepoeng) 10
GEO4910 – Mineral resources (10 studiepoeng) 10
GEO5410 – Arktisk geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO5800 – Earth and Planetary Materials and Dynamics (5 studiepoeng) 5