Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 795 emner
Emne Studiepoeng
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST4310 - Strålingsprosesser i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST9110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9310 - Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO3081 - Adferdsbiologi 1 (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO4280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4325 - Identification of Marine Microalgae and Macroalgae (5 studiepoeng) 5
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO4600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9270 - Evolusjon og språk (10 studiepoeng) 10
BIO9280 - Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9600 - Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 - Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 - Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 - Bioinformatics for Metagenomic Analyses and Environmental Sequencing (5 studiepoeng) 5
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 - Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
ENT4000 - Business Creation (5 studiepoeng) 5
ENT4050 - Foundations of Teamwork and Leadership (5 studiepoeng) 5
ENT4070 - Entrepreneurial Opportunity Evaluation (5 studiepoeng) 5
ENT4100 - Ideation and Feasibility Studies (10 studiepoeng) 10
ENT4194 - Consultancy Project (4 studiepoeng) 4
ENT4210 - Practical Innovation Management (10 studiepoeng) 10
ENT4220 - Norwegian Practical Start-up Experience (10 studiepoeng) 10
ENT4320 - Marketing Management (5 studiepoeng) 5
ENT4330 - Entrepreneurial Finance (5 studiepoeng) 5
ENT4340 - Managing New Venture Growth (5 studiepoeng) 5
ENT4350 - Entrepreneurial Sales and Marketing (5 studiepoeng) 5
ENT4360 - Student Venture Creation Project (20 studiepoeng) 20
ENT4400 - Innovation Strategy and Management (10 studiepoeng) 10
ENT4460 - Corporate Entrepreneurship Project (10 studiepoeng) 10
ENT4510 - Social Entrepreneurship in Practice (20 studiepoeng) 20
ENT5100 - Methods and Topics in Entrepreneurship Research (10 studiepoeng) 10
ENT9600 - Entrepreneurship and new business creation (5 studiepoeng) 5
ENT9800 - Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 - NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5020 - Pharmaceutical research project (20 studiepoeng) 20
FRM5110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM5240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM5510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM5630 - Use of medicines in a Global Society (5 studiepoeng) 5
FRM5640 - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9550 - Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 - NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9905 - NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9910 - NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FRM9915 - NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 - NFIF - Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 - NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MED4750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MED9750 - Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS-MENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK3155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3110 - Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS3180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3220 - Lineær kretselektronikk (10 studiepoeng) 10
FYS3231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 - Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3600 - Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS3700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4010 - Research project I (10 studiepoeng) 10
FYS4020 - Research project II (20 studiepoeng) 20
FYS4030 - Research project III (30 studiepoeng) 30
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4180 - Eksperimentelle metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4260 - Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder (10 studiepoeng) 10
FYS4310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS4480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4505 - Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4555 - Partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4600 - Romfysikk og -teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4620 - Grunnleggende plasmafysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4715 - Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 - Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9180 - Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 - Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 - Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 - Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9465 - Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9530 - Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9560 - Elementary particle physics (10 studiepoeng) 10
FYS9565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9620 - An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 - Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9640 - Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9720 - Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 - Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
FYS9761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
GEF2200 - Atmosfærefysikk (10 studiepoeng) 10
GEF2610 - Fysisk oseanografi (10 studiepoeng) 10
GEF4220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF4310 - Cloud physics (10 studiepoeng) 10
GEF4510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF4520 - Turbulence in the atmosphere and ocean (5 studiepoeng) 5
GEF4530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF4660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEF9220 - Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEF9310 - Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEF9510 - Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEF9520 - Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEF9530 - The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEF9660 - The General Circulation of the Oceans (10 studiepoeng) 10
GEG2130 - Landformer i Norden (10 studiepoeng) 10
GEG2240 - Introduksjon til fjernanalyse (10 studiepoeng) 10
GEO-AST3410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-AST4410 - Planetologi (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 - Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 - Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 - Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 - Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 - Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS4200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO-FYS9200 - Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO2010 - Overflatehydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO2150 - Petrologi og geokjemi (10 studiepoeng) 10
GEO2210 - Geomorfologi (10 studiepoeng) 10
GEO2310 - Meteorologi (10 studiepoeng) 10
GEO3000 - Prosjektoppgave i geofag (10 studiepoeng) 10
GEO3020 - Soil- and groundwater (10 studiepoeng) 10
GEO3100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO3340 - Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (10 studiepoeng) 10
GEO3900 - Geofysisk fluiddynamikk (10 studiepoeng) 10
GEO4011 - Field Course in Basin Analysis (5 studiepoeng) 5
GEO4012 - Literature study in geosciences (5 studiepoeng) 5
GEO4013 - Field excursion in Physical Geography and Hydrology (5 studiepoeng) 5
GEO4060 - Fortran 2003 programming (5 studiepoeng) 5
GEO4100 - Environmental Geology (10 studiepoeng) 10
GEO4120 - Near-Surface Geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4131 - Geomechanics (10 studiepoeng) 10
GEO4140 - Environmental stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4151 - Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO4161 - Contaminants in the geoenvironment (10 studiepoeng) 10
GEO4171 - Floods and landslides (10 studiepoeng) 10
GEO4181 - Introduction to Natural Hazards (10 studiepoeng) 10
GEO4190 - Hydrogeology (10 studiepoeng) 10
GEO4211 - Petroleum systems (10 studiepoeng) 10
GEO4212 - Paleozoologi; systematikk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
GEO4216 - Sedimentology and Sequence Stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4220 - Depositional environments and biostratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4230 - Basin formation and sequence stratigraphy (10 studiepoeng) 10
GEO4240 - Seismic interpretation (10 studiepoeng) 10
GEO4250 - Reservoir geology (10 studiepoeng) 10
GEO4260 - Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO4270 - Integrated basin analysis and prospect evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO4280 - Seismic signal processing (10 studiepoeng) 10
GEO4310 - Stochastic methods in hydrology (10 studiepoeng) 10
GEO4320 - Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10