Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1–250 av 653 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 - Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
AST1010 - Astronomi - en kosmisk reise (10 studiepoeng) 10
AST2000 - Innføring i astrofysikk (10 studiepoeng) 10
AST3220 - Kosmologi I (10 studiepoeng) 10
AST3310 - Astrofysiske plasma og stjernenes indre (10 studiepoeng) 10
AST4320 - Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi (10 studiepoeng) 10
AST5110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST5210 - Stjerneatmosfærer I (10 studiepoeng) 10
AST5220 - Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
AST9110 - Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9310 - Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
BIO1010 - Human atferdsøkologi (10 studiepoeng) 10
BIO2020 - Biologiske metoder (10 studiepoeng) 10
BIO2120 - Evolusjonsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO2150 - Biostatistikk og studiedesign (20 studiepoeng) 20
BIO2150A - Biostatistikk (10 studiepoeng) 10
BIO4021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO4115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO4120 - Norsk naturvariasjon - typeinndeling, beskrivelse og kartlegging av natur basert på Natur i Norge (NiN) (10 studiepoeng) 10
BIO4140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO4150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO4200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO4210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO4230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket (10 studiepoeng) 10
BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket (10 studiepoeng) 10
BIO4260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO4301 - Marin bentisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO4350 - Sjøens pattedyr (10 studiepoeng) 10
BIO4381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO4400 - Pelagisk økologi (10 studiepoeng) 10
BIO4500 - Generell toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIO4530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIO9021 - Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 - Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 - Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 - Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 - Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 - Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 - Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9320 - Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 - Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 - Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9530 - Regulatorisk toksikologi (5 studiepoeng) 5
BIOS1001 - Evolusjon, økologi og antropocén - innføring i biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap (10 studiepoeng) 10
BIOS1110 - Celle- og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1120 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS1130 - Biokjemi I (10 studiepoeng) 10
BIOS1140 - Evolusjon og genetikk (10 studiepoeng) 10
BIOS1150 - Biologisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2100 - Generell økologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2200 - Botanisk mangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2210 - Terrestrisk zoologi (10 studiepoeng) 10
BIOS2220 - Akvatisk biomangfold (10 studiepoeng) 10
BIOS2900 - Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS5411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS5412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9410 - Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 - Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
ENT1000 - Entreprenørskap (10 studiepoeng) 10
ENT4000I - Fra idé til virksomhet (5 studiepoeng) 5
ENT4300 - Entrepreneurship and internationalisation (5 studiepoeng) 5
ENT4505 - Social Entrepreneurship (5 studiepoeng) 5
FARM1100 - Farmasøytisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1110 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM1120 - Farmasøyten, pasienten og samfunnet (10 studiepoeng) 10
FARM1130 - Farmasøytisk rettet organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FARM1140 - Farmakologi, fysiologi og cellebiologi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM1150 - Farmasøytisk rettet biokjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2100 - Legemiddelkjemi (10 studiepoeng) 10
FARM2105 - OE i legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FARM2110 - Farmakoterapi 1 (10 studiepoeng) 10
FARM2115 - OE i farmakoterapi 1 (5 studiepoeng) 5
FARM2120 - Legemiddelteknologi og biofarmasi (10 studiepoeng) 10
FARM2130 - Legemiddelanalyse (10 studiepoeng) 10
FARM2135 - OE i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FARM2140 - Farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FARM2145 - OE i farmasøytisk mikrobiologi (5 studiepoeng) 5
FARM2150 - Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon (10 studiepoeng) 10
FARM2190 - OE i fysiologi, farmakologi og lovkunnskap (10 studiepoeng) 10
FARM3100 - Farmakognosi (10 studiepoeng) 10
FARM3110 - Farmakoterapi 2 (10 studiepoeng) 10
FARM3120 - Legemiddelbruk og folkehelse (10 studiepoeng) 10
FARM3125 - OE i legemiddelbruk og folkehelse (5 studiepoeng) 5
FARM3130 - Farmasøytisk praksis (30 studiepoeng) 30
FARM4100 - Persontilpasset legemiddelbehandling (10 studiepoeng) 10
FARM4110 - Videregående biofarmasi og formuleringsteknologi (10 studiepoeng) 10
FARM4120 - Utvikling av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV5060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM-MBV9060 - Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM1000 - Farmasøytisk kjemi del I (10 studiepoeng) 10
FRM1010 - Farmasøytisk kjemi del II (10 studiepoeng) 10
FRM1020 - Farmasi i samfunnet (10 studiepoeng) 10
FRM1030 - Bioorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
FRM1040 - Grunnleggende biologi for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM1050 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (10 studiepoeng) 10
FRM1050R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del I (5 studiepoeng) 5
FRM2000 - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (20 studiepoeng) 20
FRM2000R - Legemiddelsubstansene og hvordan de virker del II (10 studiepoeng) 10
FRM2010 - Kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer (10 studiepoeng) 10
FRM2020 - Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM2020R - Kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (6 studiepoeng) 6
FRM2030 - Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (5 studiepoeng) 5
FRM2040 - Bruk av legemidler, del I (10 studiepoeng) 10
FRM2730V - Diabetes og metabolsk syndrom (10 studiepoeng) 10
FRM3000 - Formulering av legemidler (15 studiepoeng) 15
FRM3010 - Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (5 studiepoeng) 5
FRM3020 - Bruk av legemidler del II (10 studiepoeng) 10
FRM3030 - Bruk av legemidler, del III (20 studiepoeng) 20
FRM3040 - Utvikling av nye legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM4000 - Praktisk farmasi (30 studiepoeng) 30
FRM4010 - Forskningsforberedende kurs i biologi (5 studiepoeng) 5
FRM4020 - Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse (5 studiepoeng) 5
FRM4030 - Forskningsforberedende kurs i farmakognosi og legemiddelkjemi (5 studiepoeng) 5
FRM4040 - Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter (5 studiepoeng) 5
FRM4050 - Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4060 - Forskningsforberedende kurs i galenisk farmasi (5 studiepoeng) 5
FRM4110 - Anvendt statistikk for farmasøyter (10 studiepoeng) 10
FRM4740V - Nettkurs i farmakognosi (5 studiepoeng) 5
FRM5105 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper (5 studiepoeng) 5
FRM5110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM5210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM5230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM5410 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM5420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM5440 - Utvalgte farmasøytiske naturstoffer (5 studiepoeng) 5
FRM5510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM5520 - Videregående legemiddelformulering, produksjon og kvalitetskontroll (10 studiepoeng) 10
FRM5530 - Målstyring av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM5560 - Nye legemiddelprinsipper i kreftbehandling (10 studiepoeng) 10
FRM5570 - Væsketerapi og ernæring (5 studiepoeng) 5
FRM5610 - Legemiddeløkonomi (10 studiepoeng) 10
FRM5710 - Farmakologi videregående (10 studiepoeng) 10
FRM5720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM5730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM5740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM5750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM5760 - Videregående farmakoterapi - kompliserte legemiddelregimer (10 studiepoeng) 10
FRM5770 - Medisinsk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (5 studiepoeng) 5
FRM5820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM5905V - Klinisk farmasøytisk arbeidsmetodikk og klinisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
FRM5910V - Farmasøyten i helsevesenet (20 studiepoeng) 20
FRM5921V - Klinisk biokjemi i relasjon til legemiddelbruk (10 studiepoeng) 10
FRM5922V - Klinisk kjemi i relasjon til legemiddelbruk, del II (4 studiepoeng) 4
FRM5931V - Farmakologisk variabilitet og individtilpasset behandling (10 studiepoeng) 10
FRM5940V - Videregående farmakoterapi II (20 studiepoeng) 20
FRM5941V - Videregående farmakoterapi med vekt på psykiatri, nevrologi og reumatiske lidelser (10 studiepoeng) 10
FRM5942V - Videregående farmakoterapi med vekt på diabetes og hjerte-karsykdom (10 studiepoeng) 10
FRM5943V - Videregående farmakoterapi med vekt på antimikrobielle midler (10 studiepoeng) 10
FRM9110 - Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 - Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9230 - Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9240 - Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9411 - Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9420 - Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 - Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 - Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9710 - Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9720 - Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9730 - Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 - Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9750 - Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9820 - Immunologi (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MEK1110 - Mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS-MENA4111 - Kvantemekanisk modellering av nanomaterialer (10 studiepoeng) 10
FYS-STK3155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS-STK4155 - Anvendt dataanalyse og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
FYS1001 - Innføring i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1010 - Miljøfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS1120 - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1120L - Elektromagnetisme (10 studiepoeng) 10
FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver (10 studiepoeng) 10
FYS2130 - Svingninger og bølger (10 studiepoeng) 10
FYS2140 - Kvantefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2150 - Eksperimentalfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS2210 - Halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
FYS2810 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
FYS3110 - Kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS3220 - Lineær kretselektronikk (10 studiepoeng) 10
FYS3231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS3240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS3310 - Struktur, mikrostruktur og materialer (10 studiepoeng) 10
FYS3320 - Fysikk og energiressurser (10 studiepoeng) 10
FYS3410 - Kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3500 - Innføring i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS3810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS4110 - Moderne kvantemekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4130 - Statistisk mekanikk (10 studiepoeng) 10
FYS4150 - Computational Physics (10 studiepoeng) 10
FYS4160 - Generell relativitetsteori (10 studiepoeng) 10
FYS4170 - Relativistisk kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS4220 - Sanntids og embedded datasystemer (10 studiepoeng) 10
FYS4231 - Sensorer og måleteknikk (10 studiepoeng) 10
FYS4240 - Datainnsamling og kontroll (10 studiepoeng) 10
FYS4250 - Biomedisinsk instrumentering (10 studiepoeng) 10
FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
FYS4350 - Medisinsk teknologi - utplassering i klinisk miljø (10 studiepoeng) 10
FYS4411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4430 - Kondenserte fasers fysikk II (10 studiepoeng) 10
FYS4460 - Uordnede systemer og perkolasjon (10 studiepoeng) 10
FYS4480 - Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS4505 - Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4530 - Subatomær mange-partikkelteori II (10 studiepoeng) 10
FYS4535 - Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4555 - Partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4565 - Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS4570 - Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS4580 - Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS4630 - Strålingstransport i atmosfæren (10 studiepoeng) 10
FYS4700 - Biologisk og medisinsk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4715 - Biologisk fysikk (10 studiepoeng) 10
FYS4720 - Cellulær radiobiologi (10 studiepoeng) 10
FYS4730 - Medisinsk strålingsfysikk for stråleterapi (10 studiepoeng) 10
FYS4761 - CT- og røntgendiagnostikk (5 studiepoeng) 5
FYS4810 - Fysikkdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FYS5120 - Videregående kvantefeltteori (10 studiepoeng) 10
FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II (10 studiepoeng) 10
FYS9110 - Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 - Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 - Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9220 - Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 - Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 - Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9310 - Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 - Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10