Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 501–750 av 1115 emner
Emne Studiepoeng
INF0010 - Forkurs i informatikk (0 studiepoeng) 0
INF1300 - Introduksjon til databaser (10 studiepoeng) 10
INF1400 - Digital teknologi (10 studiepoeng) 10
INF2080 - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF2220 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
INF2260 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF2270 - Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2310 - Digital bildebehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 - Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 - Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 - Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 - Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3110 - Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3121 - Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF3170 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3190 - Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3280 - Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 - Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3430 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 - Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 - Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 - Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 - Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA - Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA - Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA - Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4019NSA - Service Management and Developer Operations (10 studiepoeng) 10
INF4060 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
INF4121 - Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4140 - Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
INF4151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF4171 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4300 - Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4350 - Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4380 - Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4411 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4420 - Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4431 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4480 - Digital signalbehandling II (10 studiepoeng) 10
INF4490 - Biologically Inspired Computing (10 studiepoeng) 10
INF4580 - Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 - Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF4930 - Graduate research in informatics (30 studiepoeng) 30
INF5004NSA - Intrusion detection and firewalls (10 studiepoeng) 10
INF5011 - Technology Society Ethics (10 studiepoeng) 10
INF5012NSA - Research Papers (5 studiepoeng) 5
INF5013NSA - Cyberethics (5 studiepoeng) 5
INF5040 - Åpen distribuert prosessering (10 studiepoeng) 10
INF5050 - Protokoller og ruting i Internett (10 studiepoeng) 10
INF5063 - Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF5072 - Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF5090 - The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF5100 - Avanserte databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF5100NSA - Research Methods and Data Analysis (10 studiepoeng) 10
INF5110 - Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF5120 - Modellbasert systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5130 - Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF5140 - Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer (10 studiepoeng) 10
INF5150 - Uangripelige IT-systemer (10 studiepoeng) 10
INF5181 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5200 - Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF5205 - Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5207 - Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5261 - Development of mobile information systems and services (10 studiepoeng) 10
INF5272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF5300 - Utvalgte emner i digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5360 - Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5370 - Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF5380 - High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF5430 - Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF5442 - Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (10 studiepoeng) 10
INF5460 - Elektrisk støy - mottiltak og beregning (10 studiepoeng) 10
INF5481 - RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF5510 - Distribuerte Objekter (10 studiepoeng) 10
INF5520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5560 - Computational Physiology (10 studiepoeng) 10
INF5571 - Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF5591 - Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
INF5631 - Prosjekt i numeriske metoder for partielle differensiallikninger (5 studiepoeng) 5
INF5670 - Numeriske metoder for Navier-Stokes likninger (10 studiepoeng) 10
INF5722 - Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF5750 - Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF5761 - Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
INF5800 - Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF5820 - Språkteknologiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF5830 - Prosessering av naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF5840 - Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF5850 - IKT for utvikling: Lager vi en bedre verden? (10 studiepoeng) 10
INF5860 - Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5870 - Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5880 - Master seminar in language technology (5 studiepoeng) 5
INF5906 - Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9011 - Science technology society ethics (10 studiepoeng) 10
INF9040 - Open distributed processing (10 studiepoeng) 10
INF9050 - Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 - Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9072 - Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9090 - The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF9110 - Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF9119 - Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 - Model based system development (10 studiepoeng) 10
INF9130 - Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 - Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9145 - Models of concurrency (10 studiepoeng) 10
INF9150 - Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9181 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF9200 - Selected Theoretical Topics in Information Systems Development (10 studiepoeng) 10
INF9205 - Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 - Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 - Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9243 - Statistical Methods in Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INF9305 - Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9360 - Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9370 - Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9380 - High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF9425 - Projects in analogue/mixed-signal CMOS design (10 studiepoeng) 10
INF9430 - Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9442 - Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 - Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9481 - RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9571 - Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF9591 - Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9620 - Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9631 - Numerical methods for partial differential equations; project assignment (5 studiepoeng) 5
INF9722 - Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF9750 - Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF9761 - Health management information systems (10 studiepoeng) 10
INF9800 - Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF9820 - Language technological applications (10 studiepoeng) 10
INF9825 - Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
INF9840 - Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF9850 - ICT for Development: Building a Better World? (10 studiepoeng) 10
INF9860 - Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9870 - Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 - Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9906 - Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9920 - Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
ITLED4010 - IT-ledelse: Å være leder (10 studiepoeng) 10
ITLED4021 - IT Governance (10 studiepoeng) 10
ITLED4030 - IT, organisasjon og forretningsforståelse (10 studiepoeng) 10
ITLED4041 - Innføring i forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
ITLED4050 - Design av masteroppgaven (5 studiepoeng) 5
ITLED4210 - Evidensbasert estimering av arbeidsmengde og kostnader i IT-prosjekter (10 studiepoeng) 10
ITLED4220 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
ITLED4230 - Ledelse av informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
ITLED4260 - IT-arkitektur (10 studiepoeng) 10
ITLED4270 - Fra forretningsprosess til kravspesifikasjon (10 studiepoeng) 10
ITLED4280 - Ledelse og håndtering av komplekse IT-systemer (10 studiepoeng) 10
ITLED4290 - Teknologi og innovasjonsledelse (10 studiepoeng) 10
ITLED4300 - Strategisk sourcing (10 studiepoeng) 10
ITLED5930 - Masteroppgave i IT og ledelse (30 studiepoeng) 30
KJM-FRM5055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3300 - Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4010 - Eksperimentelle metoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4030 - Vitenskapelige presentasjonsteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM-MENA5110 - Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5555 - Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 - Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 - Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM1002 - Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1101 - Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1111 - Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk (10 studiepoeng) 10
KJM1140 - Biokjemi 1 for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM2400 - Analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 - Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3010 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM3020 - Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM3030 - Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM3050 - Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM3200 - Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3400 - Analytisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3700 - Miljøkjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM3810 - Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 - Radioaktivitet og radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4020 - Vitenskapelig kommunikasjon (5 studiepoeng) 5
KJM4050 - Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM4350 - Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM5100 - Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM5120 - Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM5150 - Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5200 - Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5210 - Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5220 - Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5230 - Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM5240 - Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM5250 - Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM5270 - Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5310 - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM5450 - Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM5500 - Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5600 - Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5610 - Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM5630 - Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM5700 - Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM5810 - Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM5922 - Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5951 - Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM5961 - Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM5962 - Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
KJM9100 - Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 - Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9150 - Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9200 - Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 - Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 - Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 - Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 - Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 - Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9270 - Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 - BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9350 - Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 - Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 - Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS - BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9500 - Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 - Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 - Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 - Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 - Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 - Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 - Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 - Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5