Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 751–1000 av 1104 emner
Emne Studiepoeng
MAT-INF9170 - Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 - Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MAT0001 - Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0011 - Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0100V - Matematikk 2 for grunnskolelærere (30 studiepoeng) 30
MAT1001 - Matematikk 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1012 - Matematikk 2 (10 studiepoeng) 10
MAT1050 - Matematikk for anvendelser 1 (10 studiepoeng) 10
MAT1100 - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U - Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1120 - Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 - Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2000 - Prosjektarbeid i matematikk (10 studiepoeng) 10
MAT2100 - Elementær reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2200 - Grupper, ringer og kropper (10 studiepoeng) 10
MAT2400 - Reell analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2410 - Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 - Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT2700 - Matematisk finans og investeringsteori (10 studiepoeng) 10
MAT3010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT3100 - Lineær optimering (10 studiepoeng) 10
MAT3360 - Innføring i partielle differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT3400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT3440 - Dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
MAT3500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4010 - Matematikk, skole og kultur (10 studiepoeng) 10
MAT4170 - Splinemetoder (10 studiepoeng) 10
MAT4200 - Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4210 - Algebraisk geometri I (10 studiepoeng) 10
MAT4215 - Algebraisk Geometri II (10 studiepoeng) 10
MAT4230 - Algebraisk geometri III (10 studiepoeng) 10
MAT4250 - Tallteori (10 studiepoeng) 10
MAT4270 - Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4315 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (10 studiepoeng) 10
MAT4360 - C*-algebraer (10 studiepoeng) 10
MAT4380 - Ikke-lineære partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
MAT4400 - Lineær analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4410 - Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4450 - Videregående funksjonalanalyse (10 studiepoeng) 10
MAT4500 - Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 - Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4520 - Mangfoldigheter (10 studiepoeng) 10
MAT4530 - Algebraisk topologi I (10 studiepoeng) 10
MAT4540 - Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4590 - Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4630 - Beregnbarhetsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4640 - Aksiomatisk mengdelære (10 studiepoeng) 10
MAT4701 - Stokastisk analyse med anvendelser (10 studiepoeng) 10
MAT4720 - Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4730 - Matematisk finans (10 studiepoeng) 10
MAT4740 - Malliavinkalkulus og anvendelser i finans (10 studiepoeng) 10
MAT4760 - Avanserte Matematiske Metoder i Finans (10 studiepoeng) 10
MAT4770 - Stokastisk modellering i energi og råvaremarkeder (10 studiepoeng) 10
MAT4800 - Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4810 - Innføring i flere komplekse variable (10 studiepoeng) 10
MAT4820 - Kompleks dynamikk (10 studiepoeng) 10
MAT4930 - Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5930 - Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 - Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9170 - Spline Methods (10 studiepoeng) 10
MAT9210 - Algebraic Geometry 1 (10 studiepoeng) 10
MAT9215 - Algebraic Geometry II (10 studiepoeng) 10
MAT9230 - Algebraic geometry III (10 studiepoeng) 10
MAT9270 - Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9360 - C*-algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9380 - Nonlinear partial differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9390 - Topics in operator algebras (10 studiepoeng) 10
MAT9520 - Manifolds (10 studiepoeng) 10
MAT9530 - Algebraic topology I (10 studiepoeng) 10
MAT9540 - Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9560 - Lie groups (15 studiepoeng) 15
MAT9570 - Algebraic K-theory (10 studiepoeng) 10
MAT9580 - Algebraic Topology III (10 studiepoeng) 10
MAT9590 - Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9640 - Axiomatic Set Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9650 - Advanced topics in logic (10 studiepoeng) 10
MAT9720 - Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9730 - Mathematical finance (10 studiepoeng) 10
MAT9740 - Malliavin Calculus and Applications to Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9760 - Advanced Mathematical Methods in Finance (10 studiepoeng) 10
MAT9770 - Stochastic modelling in energy and commodity markets (10 studiepoeng) 10
MAT9800 - Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MAT9810 - Introduction to Several Complex Variables (10 studiepoeng) 10
MAT9820 - Complex Dynamics (10 studiepoeng) 10
MBV-INF4410 - Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV-INF9410 - Bioinformatics for Molecular Biology (10 studiepoeng) 10
MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi (10 studiepoeng) 10
MBV1020 - Fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
MBV2010 - Molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2020 - Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV2050 - Biokjemi II - Bioenergetikk og metabolisme (10 studiepoeng) 10
MBV3010 - Videregående cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3020 - Molekylær genetikk og utviklingsbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3050 - Humanfysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3060 - Generell mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV3070 - Bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
MBV3090 - Forskningslitteratur i kreftbiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4010 - Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi I (10 studiepoeng) 10
MBV4020 - Arbeidsmetoder i molekylærbiologi og biokjemi II (10 studiepoeng) 10
MBV4030 - Cellebiologiske arbeidsmetoder (10 studiepoeng) 10
MBV4110 - Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV4120 - Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV4150 - Molecular biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV4160 - Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV4230 - Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV4240 - Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV4250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV4260 - Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV4310 - Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4320 - Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4330 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV4340 - Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV4910IGEM - International Genetically Engineered Machine (10 studiepoeng) 10
MBV9100BTS - Molecular Biology Research Course (8 studiepoeng) 8
MBV9110 - Elektronmikroskopi (10 studiepoeng) 10
MBV9120 - Eukaryote gener og genomer (10 studiepoeng) 10
MBV9150 - Molecular and cell biology of microbes - host interactions (10 studiepoeng) 10
MBV9160 - Advanced Cancer Biology (10 studiepoeng) 10
MBV9220 - Protein Crystal Spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9230 - Eukaryote transkripsjonfaktorer-strukturer, samspill, regulering (10 studiepoeng) 10
MBV9240 - Biokjemiske mekanismer i intracellulær transport (10 studiepoeng) 10
MBV9250 - Generell immunologi og immunologiske teknikker (10 studiepoeng) 10
MBV9260 - Advanced immunology (10 studiepoeng) 10
MBV9300BTS - Membrane Proteins; from Isolation to Crystals (5 studiepoeng) 5
MBV9310 - Komparativ og økologisk fysiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9320 - Avansert fysiologi og cellebiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9330 - Forsøksdyrlære (5 studiepoeng) 5
MBV9340 - Avansert nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
MBV9480 - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
MBV9510 - Biomolecular NMR spectroscopy (5 studiepoeng) 5
MBV9520 - Advanced Biomolecular NMR (5 studiepoeng) 5
MEK1100 - Feltteori og vektoranalyse (10 studiepoeng) 10
MEK2200 - Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3200 - Prosjektarbeid i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 - Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3500 - Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 - Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 - Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4110 - Anvendt matematikk (10 studiepoeng) 10
MEK4250 - Elementmetoden i beregningsorientert mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 - Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4320 - Hydrodynamisk bølgeteori (10 studiepoeng) 10
MEK4330 - Turbulensteori og modellering (10 studiepoeng) 10
MEK4340 - Strømningsteknikk (10 studiepoeng) 10
MEK4350 - Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4400 - Hydrodynamisk stabilitetsteori (10 studiepoeng) 10
MEK4420 - Marin hydrodynamikk (10 studiepoeng) 10
MEK4430 - Flerfasestrømning (10 studiepoeng) 10
MEK4450 - Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4460 - LES i marin hydrodynamikk og havvind (5 studiepoeng) 5
MEK4470 - Beregningsorientert fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4480 - Overflatestrømninger (10 studiepoeng) 10
MEK4490 - Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4500 - Konstruksjonsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4510 - Svingninger i konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4520 - Bruddmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4530 - Stabilitet og knekning av konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4540 - Komposittmaterialer og - konstruksjoner (10 studiepoeng) 10
MEK4550 - Elementmetoden i faststoffmekanikk I (10 studiepoeng) 10
MEK4560 - Elementmetoden i faststoffmekanikk II (10 studiepoeng) 10
MEK4570 - Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4590 - Prosjekt i faststoffmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4600 - Eksperimentelle metoder i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4930 - Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9110 - Applied Mathematics (10 studiepoeng) 10
MEK9250 - Finite Element Methods in Computational Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9300 - Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9310 - Compressible Flow and Shock Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9320 - Hydrodynamic Wave Theory (10 studiepoeng) 10
MEK9330 - Turbulence theory and modeling (10 studiepoeng) 10
MEK9340 - Turbulent Flows in Engineering (10 studiepoeng) 10
MEK9350 - Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MEK9400 - Theory of Hydrodynamic Stability (10 studiepoeng) 10
MEK9420 - Marine Hydrodynamics (10 studiepoeng) 10
MEK9430 - Multiphase Flow (10 studiepoeng) 10
MEK9440 - Numerical Fluid Dynamics with Free Surface (10 studiepoeng) 10
MEK9460 - LES in marine hydrodynamics and offshore wind power (5 studiepoeng) 5
MEK9470 - Computational Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9480 - Free surface flows (10 studiepoeng) 10
MEK9510 - Dynamics of Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9520 - Fracture Mechanics (10 studiepoeng) 10
MEK9540 - Composite Materials and Structures (10 studiepoeng) 10
MEK9550 - The Finite Element Method in Solid Mechanics I (10 studiepoeng) 10
MEK9560 - The Finite Element Method in Solid Mechanics II (10 studiepoeng) 10
MEK9600 - Experimental Methods in Fluid Mechanics (10 studiepoeng) 10
MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3100 - Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3200 - Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 - Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA4000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA5010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 - Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5
MENA9520 - Ab initio modelling of solar cell materials (5 studiepoeng) 5
MNKOM3000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNKOM4000 - Formidling og vitenskapsjournalistikk (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
MOD5930 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 - Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
NAT2000 - Naturfag i praksis (10 studiepoeng) 10
NAT2010V - Fysikk og generell kjemi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
NAT2020V - Organisk kjemi og biologi i naturfaget 8-11 (15 studiepoeng) 15
STK-INF3000 - Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-INF4000 - Utvalgte emner i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT2011 - Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse (10 studiepoeng) 10
STK1000 - Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1100 - Sannsynlighetsregning og statistisk modellering (10 studiepoeng) 10
STK1110 - Statistiske metoder og dataanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 - Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3100 - Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4000 - Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 - Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 - Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder (10 studiepoeng) 10
STK4040 - Multivariabel analyse (10 studiepoeng) 10
STK4051 - Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 - Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 - Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4100 - Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4110 - Bayesiansk tidsrekkeanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4120 - Ekstremverdistatistikk (10 studiepoeng) 10
STK4140 - Forsøksplanlegging (10 studiepoeng) 10
STK4150 - Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 - Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4170 - Bootstrapping og resampling (10 studiepoeng) 10
STK4180 - Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 - Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 - Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 - Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 - Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 - Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4510 - Innføring i finansmatematiske metoder og teknikker (10 studiepoeng) 10
STK4520 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4530 - Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 - Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4600 - Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 - Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 - Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 - Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10