Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1001–1130 av 1130 emner
Emne Studiepoeng
STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
STK2100 – Maskinlæring og statistiske metoder for prediksjon og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
STK2130 – Modellering av stokastiske prosesser (10 studiepoeng) 10
STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4000 – Spesialpensum og seminar (10 studiepoeng) 10
STK4011 – Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4021 – Anvendt Bayesiansk analyse og numeriske metoder (10 studiepoeng) 10
STK4051 – Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4060 – Tidsrekker (10 studiepoeng) 10
STK4080 – Forløpsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4150 – Miljøstatistikk - romlig statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4160 – Statistisk modellvalg (10 studiepoeng) 10
STK4180 – Konfidensfordelinger (10 studiepoeng) 10
STK4190 – Ikke-parametrisk Bayesiansk analyse (10 studiepoeng) 10
STK4205 – Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 – Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 – Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 – Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4520 – Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4530 – Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4600 – Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 – Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 – Applied Bayesian Analysis and Numerical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9051 – Computational statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 – Time series (10 studiepoeng) 10
STK9080 – Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9150 – Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 – Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10
STK9180 – Confidence distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 – Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 – Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 – Short course in selected topics of statistics (5 studiepoeng) 5
STK9290 – Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9400 – Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 – Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9520 – Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9600 – Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
STK9900 – Statistical methods and applications (10 studiepoeng) 10
TEK3010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4010 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
TEK4020 – Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
TEK4030 – Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
TEK4040 – Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4050 – Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
TEK4060 – Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
TEK4070 – Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
TEK4100 – Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK4110 – Programvaredefinert nettverk og ny nettfunksjonalitet (10 studiepoeng) 10
TEK4500 – Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
TEK4900 – Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
TEK5010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK5040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK5110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK5120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK5130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK5150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK5300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK5310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK5320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK5360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK5400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK5510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK5520 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor- og mobilsystemer (10 studiepoeng) 10
TEK5550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK5620 – Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
TEK9010 – Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9020 – Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
TEK9040 – Dyp læring for autonome systemer (10 studiepoeng) 10
TEK9110 – Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
TEK9120 – Moderne tjenesteorientert arkitektur (10 studiepoeng) 10
TEK9130 – Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
TEK9150 – Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
TEK9300 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
TEK9310 – Solceller (10 studiepoeng) 10
TEK9320 – Battery technology (10 studiepoeng) 10
TEK9360 – Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9400 – Nanofotonikk (10 studiepoeng) 10
TEK9510 – Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
TEK9520 – Informasjonssikkerhet i industrielle sensor- og mobilsystemer (10 studiepoeng) 10
TEK9550 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
TEK9620 – Advanced turbulence modeling and simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 – Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 – Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 – Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 – Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4910 – Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 – Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 – Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 – Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 – Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 – Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 – Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 – Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 – Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 – Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 – Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 – Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 – Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 – Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 – Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 – Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 – Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9930 – Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10