Emner innen matematikk og naturvitenskap

Viser 1001–1117 av 1117 emner
Emne Studiepoeng
STK4205 - Intensiv kurs i utvalgte emner i statistikk (5 studiepoeng) 5
STK4290 - Utvalgte emner i avansert statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4400 - Risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4405 - Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4500 - Livsforsikring og finans (10 studiepoeng) 10
STK4505 - Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4520 - Finans- og forsikringsmatematisk laboratorium (10 studiepoeng) 10
STK4530 - Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 - Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4600 - Statistiske metoder i samfunnsvitenskap. Utvalgsundersøkelser og statistisk demografi. (10 studiepoeng) 10
STK4900 - Statistiske metoder og anvendelse (10 studiepoeng) 10
STK4930 - Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 - Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9021 - Applied Bayesian Analysis and Numerical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9040 - Multivariable analysis (10 studiepoeng) 10
STK9051 - Computational statistics (10 studiepoeng) 10
STK9060 - Time series (10 studiepoeng) 10
STK9080 - Survival and Event History Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9110 - Bayesian time series analysis (10 studiepoeng) 10
STK9120 - Extreme Value Theory (10 studiepoeng) 10
STK9140 - Experimental Design (10 studiepoeng) 10
STK9150 - Environmental and Spatial Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9160 - Statistical Model Selection (10 studiepoeng) 10
STK9170 - Bootstrapping and resampling (10 studiepoeng) 10
STK9180 - Confidence distributions (10 studiepoeng) 10
STK9190 - Bayesian nonparametrics (10 studiepoeng) 10
STK9200 - Advanced Statistical Methods (10 studiepoeng) 10
STK9205 - Short course in selected topics of statistics (5 studiepoeng) 5
STK9210 - Convergens of Probability Measures (10 studiepoeng) 10
STK9290 - Selected Themes in Advanced Statistics (10 studiepoeng) 10
STK9310 - Diffusion Processes with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9320 - Large Deviations with Applications (10 studiepoeng) 10
STK9400 - Risk and Reliability Analysis (10 studiepoeng) 10
STK9500 - Life Insurance and Finance (10 studiepoeng) 10
STK9520 - Laboratory for Finance and Insurance Mathematics (10 studiepoeng) 10
STK9530 - Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10
STK9600 - Statistical Methods for Social Sciences. Survey Sampling and Statistical Demography. (10 studiepoeng) 10
STK9900 - Statistical methods and applications (10 studiepoeng) 10
TEK5360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
TEK9360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
UNIK3480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 - Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 - Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 - Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 - Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 - Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 - Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 - Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 - Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 - Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4520 - Kvalitetssikret måleteknikk og statistiske analysemetoder (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 - Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 - Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4600 - Matematisk modelleringsteknikk for fysiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 - Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 - Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 - Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 - Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK4770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK4830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK4845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK4900 - Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4910 - Vibrasjonsanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 - Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9560 - Anvendt parameter og tilstandsestimering (10 studiepoeng) 10
UNIK9590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 - Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 - Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 - Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 - Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10