Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Moderne integrerte kretser er bygd opp av mange halvlederstrukturer slik som transistorer og dioder. Kurset gir en fysisk beskrivelse av hvorledes disse enhetsstrukturene virker. Studenten blir introdusert til elektroniske og optiske prosesser i halvledere og anvender denne kunnskap til å beskrive elektroniske komponenter som transistorer( bipolar, JFET, MOS, HEMT), fotodioder, solceller og lasere. Studentene vil lage sine egne komponenter i UiOs renromslaboratorium for mikro- og nanoteknologi.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene kunne:

 • gjøre rede for grunnleggende egenskaper til halvledermaterialer, som bandgap, ladningsbærere, mobilitet, doping, Ferminivå, ledningsevne og –type, rekombinasjon og luminiscens.
 • analytisk beregne drift- og diffusjonsstrømmer i halvledermaterialer og spesielt for overganger mellom p- og n-lag.
 • beskrive virkemåten til en diode og analytisk beregne kontakpotensial, deplesjonsone, elektrisk feltstyrke, ladningsbærerfordelinger og strøm-spenning forhold.
 • gjøre rede for virkemåten til felteffekttransistorer og bipolartransistor og angi hvilke materialegenskaper som er kritiske. Bruke analytiske modeller for disse transistorer og beregne samband mellom strøm og spenning.
 • beskrive optiske prosesser i halvledermaterialer og gjøre rede for virkemåten til lysdiode, fotodetektor og solcelle. Spesiellt skal studenten kunne analysere en solcelle og beregne dens elektriske effekt.
 • praktisk lage en Schottky diode på egen hånd i renrom og med støtte fra andre også lage en metall-oksid-felteffekt-transistor. Deretter skal studenten kunne måle elektrisk på komponentene og evaluere ytelsen.
 • innhente opplysninger på egen hånd og vurdere nye halvledermaterialer og -komponenter med hensyn til fotovoltaiske (solcelle) og elektroniske anvendelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Følgende emner må tas før første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2210:

 

For studenter som tar FYS2210 høsten 2015 eller senere gjelder at FYS2210 ikke kan inngå i grad før de følgene emnene er bestått:

 

For studenter som tok FYS2210 høsten 2014 gjelder at FYS2210 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015 og MNHMS0015ES er bestått.

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner .

Anbefalte forkunnskaper

FYS1120 - Elektromagnetisme, FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver, FYS2140 - Kvantefysikk og FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret m/ 2 timer forelesning og 2 timer regneøvelse per uke. Konsentrerte laboratorieøvelser der en arbeider 5 økter av 4 timer. Obligatorisk oppmøte på lab og obligatorisk innlevering av lab-rapporter. Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått tidligere enn første obligatorisk laboratorieundervisning i FYS2210:

 

 

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 - Laboratoriesikkerhet  og HMS0505 - El-sikkerhet når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i FYS2210.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig midttermineksamen, 3 timer, (medio oktober) som vektes ca. 20%. Labrapport som vektes ca. 20%. Avsluttende muntlig eksamen (primo desember) som vektes ca. 60%.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering: rapport fra høstsemesteret 2009

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk