Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Analytisk mekanikk, Lagrange- og Hamilton-formalisme. Spesiell relativitetsteori. Elektromagnetisme, Maxwells likninger.

Hva lærer du?

Læringsmål:

Studenten skal lære en del grunnleggende metoder i klassisk teoretisk fysikk. Dette omfatter Lagrange-formalisme med bruk av generaliserte koordinater, Hamiltons formulering av mekanikken, og variasjonsmetoder. I relativitetsteori skal studenten lære å bruke firervektorformalisme på problemer i relativistisk kinematikk og dynamikk. I elektromagnetisme skal studenten lære metoder for å løse Maxwells likninger, med anvendelser spesielt på elektromagnetisk stråling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 - Lineær algebra, FYS-MEK1110 - Mekanikk og FYS1120 - Elektromagnetisme.

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS202, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret med 6 timer undervisning per uke (4 timer forelesninger og 2 timer regneøvelse).

Emnet inneholder ca. 12 sett med ukeoppgaver, hvorav minimum 6 må leveres inn og godkjennes for å få adgang til å avlegge avsluttende eksamen.

Eksamen

6 av 12 ukeoppgaver må være godkjent for å kunne avlegge skriftlig eksamen.

Skriftlig innleveringsoppgave (hjemmeeksamen) teller ca. 25% og avsluttende skriftlig 4-timers eksamen ca. 75% av totalkarakter. For å få bestått i emnet må besvarelsene både ved hjemmeeksamen og avsluttende eksamen svare til bestått.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling". Formelsamling for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)