Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Fourier-, Laplace- og z-transformasjoner, generelle teoremer for lineære elektriske kretser, periodiske og transiente tidsforløp, tilbakekopling og stabilitetsanalyse, Bode- og Nyquist-diagrammer, filterteori, syntese, sampling. Laboratorieøvelser som belyser 1.- og 2. ordens systemer, tilbakekobling og regulering, filtre og Fourier-transformasjon.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene kunne:

 • Konstruere elektroniske kretser som instrumentforsterker, analoge og digitale filtre, oscillatorer, PID regulatorer, impedansomformere og kretser som utfører analoge regneoperasjoner som integrasjon og derivasjon.
 • Bruke analysemetoder som Fourier, Laplace, DFT, DTFT,
  Z-transformasjon, Bodeplot Nyquist diagrammer til å analysere signaler og analoge og digitale kretser, vise hvordan ulike påtrykte signaler vil bli behandlet av kretsene i tid og frekvens, påvise ustabilitet og vurdere sikkerhetsmarginer.
 • Forklare virkemåten til analoge komponenter som motsander, spoler, kondensatorer, operasjonsforsterkere og deres digitale motparter som forsinkelseslinjer og faktorer.
 • Forklare sammenhengen mellom analoge og digitale analysemetoder og å oversette analoge kretser til digitale algoritmer.
 • Bruke simuleringsverktøy til å tegne og teste elektroniske kretser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3220:

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet
HMS0505 - El-sikkerhet

Anbefalte forkunnskaper

MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra og FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver.

Overlappende emner

6 studiepoengs overlapp mot FYS220, samt 3 studiepoengs overlapp mot FYS 221 (begge undervist siste gang høsten 2002).

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 5 timer undervisning per uke (forelesninger og regneøvelser). I tillegg inngår tre obligatoriske laboratorieøvelser av 4-6 timers varighet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

3 obligatoriske labjournaler må være godkjent før kandidatene kan gå opp til avsluttende eksamen. Karakter i emnet settes på grunnlag av avsluttende muntlig eller skriftlig eksamen. Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres av antall påmeldte studenter til kurset like etter påmeldingsfristen er ute.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk