FYS3240 - PC-basert instrumentering og mikrokontrollere

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i PC-basert instrumentering og datainnsamling, og en praktisk innføring i bruk av mikrokontrollere for instrumentering og prosesstyring. Emner som behandles er busser, ulike instrumenteringsgrensesnitt, mikrokontrollere, LabVIEW-programmering, C- programmering, nettverk og distribuerte systemer, høyhastighets datainnsamling, parallellprogrammering, sanntids- og embedded systemer for instrumentering, avbrudd, DMA, hardware akselerering, og instrumentering under Windows og Linux.

Hva lærer du?

PC-basert instrumentering og datainnsamling, og programmering av mikrokontrollere. PC-basert instrumentering og datainnsamling læres i hovedsak gjennom forelesninger, mens programmering av mikrokontrollere i hovedsak læres gjennom praktiske laboratorieøvelser. Du vil lære prinsipper og strategier også for implementasjon av store systemer med høy ytelse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

  • Matematikk R1
  • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

  • Matematikk (R1+R2)
  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

I tillegg må følgende emner tas i samme semester eller være tatt tidligere enn FYS3240:

MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt)
MNHMS0015ES - Innføring i el-sikkerhet (nedlagt)

For studenter som tar FYS3240 høsten 2014 eller senere gjelder at FYS3240 ikke kan inngå i grad før MNHMS0015 og MNHMS0015ES er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

FYS1210 - Elektronikk med prosjektoppgaver og FYS3230 - Sensorer og måleteknikk (videreført) eller tilsvarende kunnskaper i elektronikk. Det er en fordel å ha tatt INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) eller INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført).

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS4240 - PC-basert instrumentering og mikrokontrollere

10 studiepoengs overlapp mot FYS223, som ble undervist for siste gang våren 2003.

Undervisning

Emnet går over et helt semester med 2 timer forelesninger per uke. I tillegg inngår inntil 60 timer obligatoriske laboratorieøvelser. Det kreves gjennomføring av 5 obligatoriske øvelser

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

5 obligatoriske lab-oppgaver må være bestått. Avsluttende muntlig/skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk