Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

-EMNET ENDRET TITTEL FRA IKKE-RELATIVISTISK KVANTEMEKANIKK TIL MODERNE KVANTEMEKANIKK VÅREN 2015. INNHOLDET ER UENDRET. -

Emnet gir innføring i en del videregående temaer i ikkerelativistisk kvantemekanikk. Spinndynamikk, veiintegraler og koherente tilstander. Kvantemekanikk og sannsynlighet, entanglement og EPR paradokset. Kvantemekanikk og informasjon, bits og qubits. Atomer og fotoner, elementære vekselvirkninger og koherente tilstander. Spontan og stimulert emisjon, laser.

Hva lærer du?

Studenten skal gis innsikt i "moderne" deler av kvantemekanikken, som omfatter blant annet kvantemekanisk koherens, koherent vekselvirkning mellom atomer og fotoner, og kvantemekanisk sammenfiltring. Studenten skal lære å anvende tetthetsmatrise-beskrivelsen og kunne studere sammenhengen mellom kvantemekaniske delsystemer og det fulle system. Studenten skal kunne forstå forskjellen mellom klassiske korrelasjoner og kvantemekanisk sammenfiltring. Studenten skal kunne anvende den kvantemekaniske fotonbeskrivelse av lys på elementære strålingsprosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

FYS3110 - Kvantemekanikk.
FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9110 - Modern quantum mechanics

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Eksamen

Midttermineksamen i form av et sett skriftlige innleveringsoppgaver som vektes ca. 20% (oktober). Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer (primo desember). Avsluttende eksamen vil bli vektet ca. 80%. For å få bestått i emnet må besvarelsene både ved midttermineksamen og avsluttende eksamen svare til bestått.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator. Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter". Rottman: "Matematisk formelsamling".

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet byttet navn fra "Ikke-relativistisk kvantemekanikk" til "Moderne kvantemekanikk med virkning fra og med høsten 2015. Innholdet av emnet er uendret.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)