Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Ekvivalensprinsipper. Bevegelse i gravitasjonsfeltet. Tensorer og differensialformer. Riemann-geometri. Einsteins feltligninger . Schwarzschild-løsningen og sorte hull. Tester av den generelle relativitetsteorien. Gravitasjonsbølger. Kosmologi.

Hva lærer du?

Læringsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal være kjent med de grunnleggende prinsippene i den generelle relativitetsteorien. De skal vite betydningen av grunnleggende begreper som ekvivalensprinsipper, inertialsystem og hvordan tyngdekraften er forstått som en manifestasjon av buet rom-tid. De skal også være kjent med noe av det viktigste innholdet i teorien: bevegelse i gravitasjonsfeltet, tidsdilatasjon og frekvens-skift, bøying av lys, gravitasjonsbølger og kosmologiske modeller med ekspanderende rom.
 

Ferdighetsmål:

Studentene skal beherske beregning med tensorer og differensialformer. De skal også være i stand til å beskrive fysiske fenomener i ulike koordinatsystemer og å transformere fra ett koordinatsystem til et annet. De skal være kjent med kovariant derivat og kovarianter, Lagrange dynamikk, geodetiske kurver, og kunne beregne komponentene i en Riemann-kurvatur-tensor fra et gitt linjeelement. De skal også være i stand til å løse Einsteins feltligninger for statiske, kulesymmetriske problemer og for isotrope og homogene kosmologiske modeller. De skal beherske å beregne de relativistiske frekvensforskyvninger for kilder som beveger seg i et gravitasjonsfelt, så vel som bøying av lys som passerer en sfærisk massefordeling. Studentene skal også være i stand til å gi en matematisk beskrivelse av gravitasjonsbølger, samt kosmologiske modeller i sammenheng med den generelle relativitetsteorien.
 

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales sterkt at du har tatt følgende kurs: FYS3120 - Klassisk mekanikk og elektrodynamikk og FYS3140 - Matematiske metoder i fysikk

Overlappende emner

10 studiepoengs overlapp mot FYS307.

Undervisning

Emnet går over et helt semester m/ inntil 6 timer undervisning per uke (forelesninger og kollokvier).

Det inngår også innleveringsoppgaver i emnet (ca èn per uke).

Eksamen

Muntlig eller skriftlig eksamen avgjøres etter registrering, avhengig av hvor mange studenter har registrert seg til eksamen. Avsluttende eksamen teller 90% og innleveringsoppgavene teller 10% av den endelige karakteren.

 

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)