FYS4420 - Eksperimentalteknikker i kondenserte fasers fysikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Teknikker for styring av eksperimentelle oppsett, dynamisk lysspredning, nøytronspredning, billed-behandlingsteknikker. Kurset baserer seg på forskjellige prosjekter hvor studentene anvender teknikkene på realistiske problemer i kondenserte fasers fysikk.

Hva lærer du?

Emnet skal bringe studentene i kontakt med forskningsfronten innen eksperimentelle metoder innenfor kondenserte fasers fysikk. Emnet gir også studentene trening i å skrive fullstendige rapporter fra mindre forskningsprosjekter.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot FYS9420 - Experimental techniques in condensed matter physics

10 studiepoengs overlapp mot FYS345.

Undervisning

Emnet går over et helt semester og omfatter ca. 30 forelesningstimer. I tillegg noen obligatoriske timer med laboratorieøvelser.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Det inngår fire prosjekt/lab-oppgaver, som teller ca. 50 % av sluttkarakteren. I tillegg en avsluttende muntlig eksamen. Endelig karakter fastsettes på bakgrunn av en helhetsvurdering av de enkelte komponentene som inngår i vurderingsgrunnlaget.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Dersom emnet tilbys kreves det minst 4 studenter for å ha ordinær undervisning. Hvis det er færre enn 4 studenter som deltar gis det eksamen, men man kan ikke påregne ordinær undervisning. Emnet vil ikke bli undervist høsten 2011.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)