BIO4240 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: dyreriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset presenterer oppdatert kunnskap om jordas dyregrupper og deres diversitet, og om utviklingen av karaktertrekk på tvers av dyregrupper i relasjon til nyere kunnskap om deres fylogeni, systematikk og taksonomi. Kurset dekker også moderne forskningsområder og metodene som brukes innen disse, med spesiell fokus på eksempler fra pågående samlingsbasert forskning ved Seksjon for Forskning og Samlinger ved Naturhistorisk museum i Oslo. Undervisning i morfologisk diversitet blir også gitt i et syvdagers feltkurs ved universitetets feltstasjon i Drøbak.

Hva lærer du?

Ved kursets slutt skal du:

  • Ha fått kunnskap om de forskjellige dyregruppene og deres grunnplan.
  • Ha fått innsikt i evolusjon og klassifiseringen av dyr i tillegg til moderne forskningsmetoder og viktige forskningsområder.
  • Ha lært å identifisere et bredt spekter av dyr gjennom deltakelse i feltkurset.
  • Ha lært hvordan man samler inn dyr i felt.
  • Ha lært å presentere vitenskapelig kunnskap, skrive vitenskapelige artikler som artsbeskrivelser og forskningsartikler, og å lage en bestemmelsesnøkkel for en dyreart.
  • Ha utviklet evnen til kritisk analyse og vitenskapelig tenkning gjennom forskjellige typer diskusjon som en del av kursopplegget.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Søkere rangeres etter følgende kriterier:

  1. Masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan
  2. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
  3. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

BIO2120 og BIO4210

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger om de forskjellige dyregruppene, seminarer om aktuelle temaer innen forskningsfeltet, og et feltkurs. Studentene skal holde et seminar om et aktuelt tema, og i tillegg gi korte sammenfatninger av forrige forelesning ved begynnelsen av hver forelesning. Det er obligatorisk deltakelse på seminarene, og det forventes aktiv deltakelse i diskusjoner og på feltkurs. Kurset finner sted i Lids hus ved Naturhistorisk museum, Tøyen. Første forelesning er obligatorisk. Feltkurset finner sted våren 2017 i Drøbak. Feltkurset koster 150 NOK per dag.

 

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En muntlig presentasjon i seminarrekken og korte skriftlige sammendrag etter hver forelesning må være godkjent. En skriftlig artsbeskrivelse med bestemmelsesnøkkel vektlegges 40% og et essay (10 sider) vektlegges 60%.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom fire eller flere studenter følger kurset.

Hvordan finne oss:
Forelesninger blir gitt i auditoriet I Lids hus som ligger i Botanisk hage på Tøyen. Kart finnes her.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervises annethvert vårsemester. Neste gang våren 2017.

Eksamen

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2017.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)