BIO4250 - Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: planteriket

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskap om evolusjonen og evolusjonsmekanismer i planteriket. Kurset tar for seg systematisk inndeling og klassifikasjon i utvalgte grupper av planter, hvor eksempler og metoder fra pågående forskning gis spesiell vekt. Kunnskap om genetisk og morfologisk diversitet innen viktige systematiske og økologiske grupper gis dels som feltundervisning (feltkurs).

Hva lærer du?

Studentene skal oppnå innsikt i evolusjon og klassifikasjon i planteriket og få innsyn i moderne forskningsmetodikk og viktige forskningsoppgaver innen fagfeltet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Undervisningen vil bli organisert i form av forelesninger, laboratoriumsøvelser og feltkurs. En vitenskapelig artikkel skal legges fram i seminar. Det er obligatorisk deltakelse på seminarer, laboratoriumsundervisning og feltkurs. Kurset vil bli holdt i Lids hus på Naturhistorisk museum, Tøyen. Det er obligatorisk oppmøte første forelesning.

Feltkurset blir våren 2016 lagt til Teneriffe. Flyreise og overnatting blir dekket, studentene må selv betale for kost og transport til og fra flyplassen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En muntlig deleksamen i form av presentasjon av en vitenskapelig artikkel presenteres i løpet av kurset, og vurderes til bestått/ikke bestått. En floristikkeksamen holdes i tilknytning til feltkurset og teller 25%. En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen basert på lærebok og labøvelser , teller 75%.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisning gies kun dersom 3 eller flere studenter følger kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2018.

Eksamen

Annethvert vårsemester. Neste gang vår 2018.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)