Emner innen informatikk

Viser 1–250 av 290 emner
Emne Studiepoeng
IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere (10 studiepoeng) 10
IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1010 - Objektorientert programmering (10 studiepoeng) 10
IN1020 - Introduksjon til datateknologi (10 studiepoeng) 10
IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser (10 studiepoeng) 10
IN1050 - Introduksjon til design, bruk, interaksjon (10 studiepoeng) 10
IN1060 - Bruksorientert design (10 studiepoeng) 10
IN1080 - Mekatronikk (10 studiepoeng) 10
IN1140 - Introduksjon til språkteknologi (10 studiepoeng) 10
IN1150 - Logiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN1900 - Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN1910 - Programmering for naturvitenskapelige anvendelser (10 studiepoeng) 10
IN2000 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2001 - Software Engineering og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
IN2010 - Algoritmer og datastrukturer (10 studiepoeng) 10
IN2020 - Interaksjonsdesign (10 studiepoeng) 10
IN2060 - Digitalteknikk og datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
IN2080 - Beregninger og kompleksitet (10 studiepoeng) 10
IN2090 - Databaser og datamodellering (10 studiepoeng) 10
IN2100 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
IN2110 - Språkteknologiske metoder (10 studiepoeng) 10
IN2120 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
IN3010 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
IN3050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN3070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN3130 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
IN3140 - Introduksjon til robotikk (10 studiepoeng) 10
IN4010 - Acoustic Imaging (10 studiepoeng) 10
IN4050 - Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring (10 studiepoeng) 10
IN4070 - Logikk (10 studiepoeng) 10
IN5000 - Qualitative Research Methods (10 studiepoeng) 10
IN5010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN5210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN5420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN5430 - IT and Management (10 studiepoeng) 10
IN5450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
IN9010 - Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9210 - Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9420 - Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN9450 - Array Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap (10 studiepoeng) 10
INEC1810 - Marked, markedsføring og produktutvikling (10 studiepoeng) 10
INEC1820 - Organisasjon og ledelse (10 studiepoeng) 10
INEC1830 - Strategi (10 studiepoeng) 10
INF-BIO5121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-BIO9121 - High Throughput Sequencing technologies and bioinformatics analysis (10 studiepoeng) 10
INF-GEO4310 - Avbildning (10 studiepoeng) 10
INF0010 - Forkurs i informatikk (0 studiepoeng) 0
INF2080 - Logikk og beregninger (10 studiepoeng) 10
INF2100 - Prosjektoppgave i programmering (10 studiepoeng) 10
INF2270 - Datamaskinarkitektur (10 studiepoeng) 10
INF2310 - Digital bildebehandling (10 studiepoeng) 10
INF2440 - Effektiv parallellprogrammering (10 studiepoeng) 10
INF2810 - Funksjonell programmering (10 studiepoeng) 10
INF2820 - Datalingvistikk (10 studiepoeng) 10
INF3100 - Databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF3110 - Programmeringsspråk (10 studiepoeng) 10
INF3121 - Testing av programvare (10 studiepoeng) 10
INF3151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF3170 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF3190 - Datakommunikasjon (10 studiepoeng) 10
INF3232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF3272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF3280 - Development of IT competence in organisations (10 studiepoeng) 10
INF3290 - Store og komplekse informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF3331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF3380 - Parallellprogrammering for naturvitenskapelige problemer (10 studiepoeng) 10
INF3400 - Digital nanoelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3410 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF3430 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF3470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF3480 - Introduksjon til Robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF3490 - Biologically inspired computing (10 studiepoeng) 10
INF3510 - Informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
INF3580 - Semantiske Teknologier (10 studiepoeng) 10
INF3700 - Informasjonsteknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
INF3800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4015NSA - Systems Automation and Scripting (10 studiepoeng) 10
INF4017NSA - Infrastructure Services and Operations (10 studiepoeng) 10
INF4018NSA - Enterprise Networking: Practices and Technologies (10 studiepoeng) 10
INF4019NSA - Service Management and Developer Operations (10 studiepoeng) 10
INF4121 - Software Testing (10 studiepoeng) 10
INF4130 - Algoritmer: Design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF4140 - Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
INF4151 - Operativsystemer (20 studiepoeng) 20
INF4171 - Logikk (10 studiepoeng) 10
INF4232 - Logikk for systemanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4300 - Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF4331 - Problemløsning med høynivå-språk (10 studiepoeng) 10
INF4350 - Grunnkurs i bioinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF4380 - Introduksjon til robotteknologi (10 studiepoeng) 10
INF4411 - Analog mikroelektronikk (10 studiepoeng) 10
INF4420 - Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4431 - Digital systemkonstruksjon (10 studiepoeng) 10
INF4470 - Digital signalbehandling (10 studiepoeng) 10
INF4480 - Digital signalbehandling II (10 studiepoeng) 10
INF4490 - Biologically Inspired Computing (10 studiepoeng) 10
INF4580 - Semantic technologies (10 studiepoeng) 10
INF4800 - Søketeknologi (10 studiepoeng) 10
INF4820 - Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF4930 - Graduate research in informatics (30 studiepoeng) 30
INF5004NSA - Intrusion detection and firewalls (10 studiepoeng) 10
INF5011 - Technology Society Ethics (10 studiepoeng) 10
INF5012NSA - Research Papers (5 studiepoeng) 5
INF5013NSA - Cyberethics (5 studiepoeng) 5
INF5040 - Åpen distribuert prosessering (10 studiepoeng) 10
INF5050 - Protokoller og ruting i Internett (10 studiepoeng) 10
INF5063 - Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF5072 - Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF5090 - The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF5100 - Avanserte databasesystemer (10 studiepoeng) 10
INF5100NSA - Research Methods and Data Analysis (10 studiepoeng) 10
INF5110 - Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF5120 - Modellbasert systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5130 - Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF5140 - Kravspesifikasjon og verifikasjon av parallelle systemer (10 studiepoeng) 10
INF5150 - Uangripelige IT-systemer (10 studiepoeng) 10
INF5181 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF5200 - Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
INF5205 - Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF5207 - Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF5261 - Development of mobile information systems and services (10 studiepoeng) 10
INF5272 - Informasjonsarkitektur og innholdsadministrasjon (10 studiepoeng) 10
INF5300 - Utvalgte emner i digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5360 - Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF5370 - Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF5380 - High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF5430 - Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF5442 - Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (10 studiepoeng) 10
INF5460 - Elektrisk støy - mottiltak og beregning (10 studiepoeng) 10
INF5481 - RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF5510 - Distribuerte Objekter (10 studiepoeng) 10
INF5520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF5560 - Computational Physiology (10 studiepoeng) 10
INF5571 - Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF5591 - Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF5620 - Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
INF5631 - Prosjekt i numeriske metoder for partielle differensiallikninger (5 studiepoeng) 5
INF5670 - Numeriske metoder for Navier-Stokes likninger (10 studiepoeng) 10
INF5722 - Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF5750 - Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF5761 - Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
INF5800 - Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF5820 - Språkteknologiske anvendelser (10 studiepoeng) 10
INF5830 - Prosessering av naturlige språk (10 studiepoeng) 10
INF5840 - Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF5850 - IKT for utvikling: Lager vi en bedre verden? (10 studiepoeng) 10
INF5860 - Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF5870 - Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF5880 - Master seminar in language technology (5 studiepoeng) 5
INF5906 - Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9011 - Science technology society ethics (10 studiepoeng) 10
INF9040 - Open distributed processing (10 studiepoeng) 10
INF9050 - Protocols and Routing in the Internet (10 studiepoeng) 10
INF9063 - Programming heterogeneous multi-core architectures (10 studiepoeng) 10
INF9072 - Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9090 - The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
INF9110 - Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF9119 - Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 - Model based system development (10 studiepoeng) 10
INF9130 - Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 - Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 - Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9145 - Models of concurrency (10 studiepoeng) 10
INF9150 - Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
INF9181 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
INF9200 - Selected Theoretical Topics in Information Systems Development (10 studiepoeng) 10
INF9205 - Avansert emne i design av informasjonssystemer (10 studiepoeng) 10
INF9207 - Avansert spesialisering i design av informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
INF9210 - Information infrastructure (10 studiepoeng) 10
INF9243 - Statistical Methods in Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INF9305 - Digital Image Analysis (10 studiepoeng) 10
INF9360 - Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9370 - Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9380 - High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF9425 - Projects in analogue/mixed-signal CMOS design (10 studiepoeng) 10
INF9430 - Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9442 - Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 - Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9481 - RF-kretser, teori og design (10 studiepoeng) 10
INF9520 - Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9571 - Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF9591 - Advancements in interaction design (10 studiepoeng) 10
INF9620 - Numerical methods for partial differential equations (10 studiepoeng) 10
INF9631 - Numerical methods for partial differential equations; project assignment (5 studiepoeng) 5
INF9722 - Eksperimentell design av IT (10 studiepoeng) 10
INF9750 - Open Source Development (10 studiepoeng) 10
INF9761 - Health management information systems (10 studiepoeng) 10
INF9800 - Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF9820 - Language technological applications (10 studiepoeng) 10
INF9825 - Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
INF9840 - Computability theory (10 studiepoeng) 10
INF9850 - ICT for Development: Building a Better World? (10 studiepoeng) 10
INF9860 - Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
INF9870 - Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 - Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9906 - Selected topics in static analysis (10 studiepoeng) 10
INF9920 - Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
ITLED4010 - IT-ledelse: Å være leder (10 studiepoeng) 10
ITLED4021 - IT Governance (10 studiepoeng) 10
ITLED4030 - IT, organisasjon og forretningsforståelse (10 studiepoeng) 10
ITLED4041 - Innføring i forskningsmetoder (5 studiepoeng) 5
ITLED4050 - Design av masteroppgaven (5 studiepoeng) 5
ITLED4210 - Evidensbasert estimering av arbeidsmengde og kostnader i IT-prosjekter (10 studiepoeng) 10
ITLED4220 - Prosessforbedring og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
ITLED4230 - Ledelse av informasjonssikkerhet (10 studiepoeng) 10
ITLED4260 - IT-arkitektur (10 studiepoeng) 10
ITLED4270 - Fra forretningsprosess til kravspesifikasjon (10 studiepoeng) 10
ITLED4280 - Ledelse og håndtering av komplekse IT-systemer (10 studiepoeng) 10
ITLED4290 - Teknologi og innovasjonsledelse (10 studiepoeng) 10
ITLED4300 - Strategisk sourcing (10 studiepoeng) 10
ITLED5930 - Masteroppgave i IT og ledelse (30 studiepoeng) 30
MAT-INF1100 - Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF3600 - Matematisk logikk (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4300 - Partielle differensialligninger og Sobolev rom I (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9310 - Partial differential equations and Sobolev spaces II (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
UNIK3480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 - Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4100 - Satellittkommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4150 - Antenner og radiobølgeutbredelse (10 studiepoeng) 10
UNIK4170 - Digital kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4190 - Informasjonsteori og feilkontroll (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 - Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4230 - Mobil kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4250 - Sikkerhet i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4280 - Ytelsesanalyse (10 studiepoeng) 10
UNIK4290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK4330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 - Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4500 - Stokastiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4540 - Matematisk modellering av dynamiske systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4570 - Robust multivariabel regulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4590 - Mønstergjenkjenning (10 studiepoeng) 10
UNIK4660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 - Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 - Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 - Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4750 - Målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10