Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. november

Eksamensordning

Obligatoriske øvelser og avsluttende skriftlig eksamen - digital.

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen - digital

Tid: 13. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted:

Du finner informasjon om hvor du skal møte ved å logge på Studentweb.

Eksamenssystem:

Inspera

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. jun. 2018 19:45