IN1900 – Introduksjon til programmering for naturvitenskapelige anvendelser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer grunnleggende programmering i programmeringsspråket Python. Programmeringstemaene illustreres i en serie av matematiske eksempler. Matematikktemaene er synkronisert med MAT-IN1100 og MAT1100 - Kalkulus. Eksempler og oppgaver er hentet fra naturvitenskap, og viser hvordan problemer i fysikk, statistikk, biologi, medisin, kjemi og økonomi kan løses ved hjelp av matematikk og programmering.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt IN1900:

  • kan du skrive programmer som løser matematiske problemer du møter i MAT-IN1100 og MAT1100 - Kalkulus
  • har du grunnleggende ferdigheter i Python-programmering med bruk av datastrukturer funksjoner, klasser, objekter, moduler og vektoriserte beregninger
  • kan du lage programskisser og algoritmer ut fra en matematisk spesifikasjon av et naturvitenskapelig problem
  • kan du lage løsninger på mindre, virkelige problemer på en datamaskin med brukerinteraksjon, grafikk (plot, animasjoner) og lagring/lesing av data til/fra disk
  • kan du bruke en rekke Python moduler i samspill med egen kode til å integrere, derivere, finne nullpunkter, beregne grenseverdier og rekker, samt løse differens- og differensiallikninger fra fysikk, biologi og finans
  • kan du konstruere, finne og rette feil i egne programmer
  • kan du konstruere tester for å verifisere at dataprogrammer fungerer som de skal

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Undervisning

4 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Skriftlig digital midtveiseksamen (4 t) teller 25% av endelig karakter, 4 timer skriftlig digital eksamen i slutten av semesteret teller 75% av endelig karakter.

Obligatoriske oppgaver må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF1100 - Grunnkurs i programmering for naturvitenskapelige anvendelser (videreført), INF1000 - Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført), INF1001 - Grunnkurs i objektorientert programmering (nedlagt), IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering, IN-KJM1900 - Introduksjon i programmering for kjemikere og BIOS1100 - Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk