IN2020 - Interaksjonsdesign

Kort om emnet

I dette emnet lærer du om Human-Computer Interaction (HCI) i forskning og praksis. Du vil lære mer om ulike tilnærminger til design innenfor HCI; relatert til metoder, verktøy og teknikker. Det legges vekt på valg og anvendelsen av disse gjennom prosjektarbeid innenfor etablerte forskningsprosjekter eller med oppdragsgivere fra næringslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført IN2020:

 • behersker du HCI forskningsmetoder og kan redegjøre for dine valg av tilnærming til problemet og valg av metoder, verktøy og teknikker 
 • har du kjennskap til statistisk analyse
 • kan du gjennomføre både kvalitativ og kvantitativ analyse av data
 • kan du designe HCI-eksperimenter
 • kan du gjennomføre, dokumentere og presentere en fullstendig interaksjonsdesignprosess
 • kan du samarbeide med andre prosjektmedarbeidere og eksterne oppdragsgivere

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 eller Matematikk (S1+S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet forutsetter IN1050/INF1500 eller IN1060/INF1510.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesninger og 2 timer øvingsgrupper hver uke.

Det kreves innlevering og godkjenning av obligatoriske øvelser for å kunne gå opp til eksamen. Mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av et prosjektarbeid som skal presenteres gruppevis, skriftlige innleveringer og muntlig eksamen:

 • Prosjektarbeidet teller 50 % (skriftlig gruppearbeid)
 • Presentasjon av prosjektet teller 10 % (gruppepresentasjon)
 • Skriftlige innleveringer teller 10 % (individuell)
 • Muntlig eksamen teller 30 % (individuell)

Alle deler av eksamen må være bestått det samme semesteret. For å kunne fremstille seg til eksamen må alle obligatoriske øvelser i emnet være godkjent.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: INF2260.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Emnet går første gang høsten 2018 og deretter hvert høstsemester.

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk