Dette emnet er erstattet av IN1010 - Objektorientert programmering.