Dette emnet er erstattet av IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser.