Dette emnet er erstattet av IN1150 - Logiske metoder.