Dette emnet er erstattet av IN1060 - Bruksorientert design.

Timeplan