Undervisningsressurser

Kompendium

Høstens kurs vil basere seg på kompendiet En intrepret for Asp.

Prosjektet

Målet for prosjektet, dvs de fire ulike delene som utgjør de obligatoriske innleveringene, er beskrevet i kompendiet (se over).

For å komme i gang må man starte med en basiskode. (Det er lov å modifisere denne koden, men den skal virke omtrent på samme måten.)

Tilbakemeldinger i nettforumet tyder at noen misforståelser går igjen når det gjelder del 1 av prosjektet; dette skrivet prøver å oppklare dem.

Publisert 26. juni 2017 11:28 - Sist endret 4. sep. 2017 16:19