Dette emnet er erstattet av IN2010 - Algoritmer og datastrukturer.