Dette emnet er erstattet av IN2020 - Interaksjonsdesign.