Dette emnet er erstattet av IN5130 – Uangripelige IT-systemer.