Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset skal gi kunnskap, ferdigheter og holdninger om ledelse og drift, inklusive oppstart, av virksomheter med særlig vekt på kunnskaps- og teknologibedrifter, Kurset tar opp en metodikk for planlegning av nye produkter med tilhørendebudsjettering og markedsføring. Det innholder introduksjon til Regnskap og finansiering med øvelser og oppgaver, emner tilknyttet bedriftsledelse.

Hva lærer du?

Etter kurset skal studentene: -Kunne sette opp en plan for oppstart av en ny bedrift, -Kunne analysere et løpende drifts- og årsregnskap -Kunne gjennomføre en markedsundersøkelse og planlegge en markedskampanje, -Kunne analysere en produktidee og videreutvikle den i en arbeidsgruppe, -Kunne planlegge og lede et effektivt møte og arbeide med grupper, -Kunne starte sin egen videreutvikling som leder av, eller medarbeider i, gruppe, prosjekt eller bedrift

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

9 sp overlapp mot IN-DBL, 3 sp overlapp mot MNGRUNDER2.

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppe per uke. All undervisningsaktivitet er obligatorisk.

Undervisningen foregår med Forelesninger, en rekke obligatoriske oppgaver både som enkeltstudent og i gruppe, gruppegjennomgang av øvelser, og enkeltstående gruppeøvelser. Et flertall av forelesningene er tilgjengelig på foilvideo fra http://studio.usit.uio.no.

Eksamen

Studentene får bokstavkarakter der 1/3 vekt legges på vurdering av de innleverte oppgaver og deltagelse i klassen og gruppene, 1/3 vekt legges på den store innleverte obligatoriske oppgave, og 1/3 vekt legges på den muntlige framstilling og drøftelse av dern store innleverte obligatoriske oppgave.(Individuell vurdering, innlevering i gruppe eller individuelt)

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr ikke ny eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen. For generelle opplysninger om ny og utsatt eksamen, se /studier/admin/eksamen/sykdom-utsatt/mn/index.html

Annet

Ved praktisering av 3-gangers regelen skal emnet sees i sammenheng med IN-DBL.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor bli bedt om å delta i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering, en såkalt "periodisk evaluering" av emnet. Mer informasjon om kvalitetssikring finnes på UiOs nettsider om studiekvalitet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Emnet gis siste gang høsten 2008.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)