Dette emnet er nedlagt

Semesterside for INF5660 - Vår 2005

INF5660 krever programmering i C, C++ og Fortran. Det kan derfor være lurt å ta spesielle intensivkurs: INF-VERK3820/4820 Fortran 77/95 programming og INF-VERK3830/4830 C++ and C programming. Mer detaljert informasjon om dette vil bli gitt på første forelesning.

5. jan. 2005 01:00

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Hvis du ikke møter eller ikke har fått fritak for fremmøte før forelesningen, så mister du plassen på emnet.

Etteranmelding til emner som eventuelt har ledig kapasitet, kan skje tidligst dagen etter første forelesning i det aktuelle emnet. Opptak gjøres deretter fortløpende frem til emnet er fullt.

-Studieadministrasjonen

12. nov. 2004 01:00