Teknologisystemer

Viser 1–27 av 27 emner
Emne Studiepoeng
TEK9360 - Numerisk simulering av solceller og andre halvlederkomponenter (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9290 - Mobilitet i Internett og ad-hoc nettverk (10 studiepoeng) 10
UNIK9330 - Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9390 - Laserfysikk og ulineær optikk (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 - Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9440 - Fjernmåling med radar (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9660 - Visualisering av vitenskapelige data (10 studiepoeng) 10
UNIK9690 - Maskinsyn (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 - Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9750 - Utvalgte emner innen målbar sikkerhet for tingenes internett (10 studiepoeng) 10
UNIK9770 - Avanserte områder innen kryptologi (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9820 - Energisystemanalyse: Modellering, metoder og scenarioer (10 studiepoeng) 10
UNIK9830 - Solenergisystemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9840 - Nøytronspredning i materialforskning - med laboratorieøvelser (10 studiepoeng) 10
UNIK9845 - Nøytronspredning i materialforskning - en innføring (5 studiepoeng) 5
UNIK9900 - Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9930 - Turbulence Theory (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10