Teknologisystemer

Viser 1–33 av 33 emner
Emne Studiepoeng
UNIK3480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4000 - Technology, innovation and product development (10 studiepoeng) 10
UNIK4200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK4210 - Programvaredefinert radio (10 studiepoeng) 10
UNIK4220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK4270 - Sikkerhet i operativsystemer og programvare (10 studiepoeng) 10
UNIK4361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK4380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK4430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK4450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK4480 - Optikk og lys (10 studiepoeng) 10
UNIK4490 - Styring av manipulatorer og mobile roboter (10 studiepoeng) 10
UNIK4680 - Fordypning i kybernetikk (10 studiepoeng) 10
UNIK4700 - Building Mobile and Wireless Networks (10 studiepoeng) 10
UNIK4730 - Tjenesteorientert arkitekturimplementasjon (10 studiepoeng) 10
UNIK4740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK4800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK4900 - Avansert turbulensmodellering og simulering (10 studiepoeng) 10
UNIK4950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9200 - Multicasting, ruting og tjenestekvalitet (10 studiepoeng) 10
UNIK9220 - Innføring i kryptografi (10 studiepoeng) 10
UNIK9361 - Radar - systemer og signalbehandling (10 studiepoeng) 10
UNIK9380 - Fotoniske krystaller (10 studiepoeng) 10
UNIK9420 - Quantum computation and quantum information (10 studiepoeng) 10
UNIK9430 - Atomklokker, satellittnavigasjonssystemer og synkronisering (10 studiepoeng) 10
UNIK9450 - Solceller (10 studiepoeng) 10
UNIK9700 - Radio and mobility (10 studiepoeng) 10
UNIK9740 - Informasjonssikkerhet i industrielle sensor og mobile systemer (10 studiepoeng) 10
UNIK9800 - Renewable Energy: science and technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9810 - Battery Technology (10 studiepoeng) 10
UNIK9900 - Advanced Turbulence Modeling and Simulations (10 studiepoeng) 10
UNIK9950 - Multiagent-systemer (10 studiepoeng) 10