Emner innen kjemi

Viser 1–110 av 110 emner
Emne Studiepoeng
FRM-KJM5050 - Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4710 - Stråling og strålingsdosimetri (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM4740 - MR-teori og medisinsk diagnostikk (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9710 - Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 - MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
HMS0501 - Sikkerhet og fysisk miljø (0 studiepoeng) 0
HMS0502 - Utviklende læringsmiljø (0 studiepoeng) 0
HMS0503 - Laboratoriesikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0504 - Feltsikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0505 - El-sikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0506 - Klinikksikkerhet (0 studiepoeng) 0
HMS0507 - Brannsikkerhet (0 studiepoeng) 0
KJM-FRM5055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-FRM9055 - Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II - materialer og anvendelser (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA3300 - Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4010 - Eksperimentelle metoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA4030 - Vitenskapelige presentasjonsteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM-MENA5110 - Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA5555 - Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 - Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 - Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM0100V - Grunnleggende kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM0200V - Organisk kjemi i naturfag (10 studiepoeng) 10
KJM1002 - Innføring i kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1101 - Generell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM1111 - Organisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1121 - Uorganisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM1130 - Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk (10 studiepoeng) 10
KJM1140 - Biokjemi 1 for kjemikere (10 studiepoeng) 10
KJM2400 - Analytisk kjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM2600 - Fysikalsk kjemi II - kvantekjemi og spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3000 - Anvendt spektroskopi (10 studiepoeng) 10
KJM3010 - Prosjektoppgave I (10 studiepoeng) 10
KJM3020 - Prosjektoppgave II (20 studiepoeng) 20
KJM3030 - Prosjektoppgave III (30 studiepoeng) 30
KJM3050 - Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM3200 - Organisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3400 - Analytisk kjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM3700 - Miljøkjemi I (10 studiepoeng) 10
KJM3810 - Katalyse og industriell kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM3900 - Radioaktivitet og radiokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM4020 - Vitenskapelig kommunikasjon (5 studiepoeng) 5
KJM4050 - Kjemididaktikk (10 studiepoeng) 10
KJM4350 - Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM5100 - Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM5120 - Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM5150 - Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5200 - Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5210 - Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5220 - Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM5230 - Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM5240 - Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM5250 - Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM5270 - Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5280 - Eksperimentell NMR spektroskopi (5 studiepoeng) 5
KJM5310 - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM5320 - BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5450 - Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM5500 - Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5600 - Kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM5610 - Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM5630 - Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM5700 - Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM5810 - Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM5922 - Radiokjemiske måleteknikker (5 studiepoeng) 5
KJM5951 - Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM5961 - Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM5962 - Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
KJM9100 - Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 - Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9150 - Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9200 - Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 - Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 - Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 - Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 - Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 - Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9270 - Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 - BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 - BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9350 - Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 - Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 - Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS - BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9500 - Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 - Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 - Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 - Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 - Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 - Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 - Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5
KJM9961 - Production and application of medical radionuclides (5 studiepoeng) 5
KJM9962 - Applied radiochemistry and molecular imaging (5 studiepoeng) 5
MENA1001 - Materialer, energi og nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA3000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA3100 - Materialkarakterisering (10 studiepoeng) 10
MENA3200 - Energimaterialer (10 studiepoeng) 10
MENA3300 - Nanoteknologi (10 studiepoeng) 10
MENA4000 - Funksjonelle materialer (10 studiepoeng) 10
MENA5010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA5020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9010 - Nanophysics (10 studiepoeng) 10
MENA9020 - Nano-chemistry (10 studiepoeng) 10
MENA9510 - Advanced Characterization methods (5 studiepoeng) 5
MENA9520 - Ab initio modelling of solar cell materials (5 studiepoeng) 5
MNSES9100 - Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
NAT2000 - Naturfag i praksis (10 studiepoeng) 10