Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studenten skal tilegne seg inngående kjennskap til massespektrometriens fysiske og kjemiske grunnlag, og til anvendelse av massespektrometri i organisk-kjemisk og biokjemisk analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

  • Detaljert kunnskap om de vanligste masseanalysatorer: Magnetisk (dobbeltfokuserende), kvadrupol, ionefelle, ionesyklotron-resonans (ICR og FT-ICR), flygetidsanalysator (TOF), samt kombinasjonene GC/MS og LC/MS.
  • Kjennskap til prinsippene for de viktigste ionisasjonsmetodene: Elektronionisasjon (EI), kjemisk ionisasjon (CI), feltionisasjon (FI), fotoionisasjon (PI), "fast atom bombardement" (FAB), sekundærion massespektrometri (SIMS), feltdesorpsjon (FD), plasmadesorpsjon (PD), laserdesorpsjon (LD og MALDI) og elektrosprayionisasjon (ESI).
  • God innsikt i de fysikalsk-kjemiske prinsippene: Kinetikk og energetiske forhold ved monomolekylære reaksjoner, energifordeling, reaksjonsmekanismer, ionestruktur, metastabile ioner, kollisjonsaktivering, tandemmassespektrometri (MS/MS), isotopeffekter; videre ion/molekyl reaksjoner, protonaffinitet, asiditet og basisitet i gassfase.
  • Kunne tolke massespektre og forstå prinsippene for fragmentering av ioner. Eksempler er hentet både fra enklere organiske forbindelser og mer kompliserte biomolekyler (peptider, proteiner).

Videre gjennomgås analyse av blandinger, kvantitativ analyse, databehandling og biblioteksøking.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen forutsetninger.

Anbefalte forkunnskaper

KJM1110 - Organisk kjemi I (videreført) eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot KJM9240 - Massespektrometri

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 15 kollokvietimer.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet kan du lese på eksamenssidene: http://www.matnat.uio.no/studier/eksamen/index.html

Hjelpemidler

Kalkulator som oppfyller kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Undervisningen i emnet kan bli avlyst dersom færre enn 5 studenter melder seg innen fristen for å søke om undervisningsopptak i januar/august.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)