Emner innen matematikk, mekanikk og statistikk

Viser 1–73 av 73 emner
Emne Studiepoeng
ANMAT5930 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
ANMAT5960 – Masteroppgave i anvendt matematikk og mekanikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-IN9240 – Numerical analysis of PDEs (10 studiepoeng) 10
MAT-INF1100 – Modellering og beregninger (10 studiepoeng) 10
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT-INF9300 – Partial differential equations and Sobolev spaces I (10 studiepoeng) 10
MAT0001 – Støtteemne i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT0011 – Oppfriskning i matematikk (0 studiepoeng) 0
MAT1100 – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1100U – Kalkulus (10 studiepoeng) 10
MAT1120 – Lineær algebra (10 studiepoeng) 10
MAT1140 – Strukturer og argumenter (10 studiepoeng) 10
MAT2410 – Innføring i kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT2500 – Geometri (10 studiepoeng) 10
MAT3110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT3500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4110 – Innføring i numerisk analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4200 – Kommutativ algebra (10 studiepoeng) 10
MAT4270 – Representasjonsteori (10 studiepoeng) 10
MAT4301 – Partielle Differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4410 – Videregående lineær analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4500 – Topologi (10 studiepoeng) 10
MAT4510 – Geometriske strukturer (10 studiepoeng) 10
MAT4540 – Algebraisk topologi II (10 studiepoeng) 10
MAT4590 – Differensialgeometri (10 studiepoeng) 10
MAT4720 – Stokastisk analyse og stokastiske differensialligninger (10 studiepoeng) 10
MAT4800 – Kompleks analyse (10 studiepoeng) 10
MAT4930 – Graduate research in Mathematics (30 studiepoeng) 30
MAT5000 – Matematikkdidaktikk i praksis (5 studiepoeng) 5
MAT5930 – Masteroppgave i matematikk 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MAT5960 – Masteroppgave i matematikk 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
MAT9270 – Representation Theory (10 studiepoeng) 10
MAT9540 – Algebraic topology II (10 studiepoeng) 10
MAT9590 – Differential geometry (10 studiepoeng) 10
MAT9720 – Stochastic analysis and stochastic differential equations (10 studiepoeng) 10
MAT9800 – Complex Analysis (10 studiepoeng) 10
MEK2200 – Kontinuumsmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3230 – Fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK3570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4020 – Viskøse væsker og elastiske stoffer (10 studiepoeng) 10
MEK4100 – Matematiske metoder i mekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4300 – Viskøs strømning og turbulens (10 studiepoeng) 10
MEK4350 – Stokastiske og ikke-lineære havbølger (10 studiepoeng) 10
MEK4450 – Offshoreteknologi (10 studiepoeng) 10
MEK4490 – Prosjekt i fluidmekanikk (10 studiepoeng) 10
MEK4570 – Faststoffmekanikk med numeriske beregninger (10 studiepoeng) 10
MEK4930 – Graduate research in Mechanics (30 studiepoeng) 30
MEK9300 – Viscous Flow and Turbulence (10 studiepoeng) 10
MEK9350 – Stochastic and Nonlinear Ocean Waves (10 studiepoeng) 10
MNSES9100 – Science, ethics and society (5 studiepoeng) 5
MOD5930 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 30 studiepoeng (30 studiepoeng) 30
MOD5960 – Masteroppgave i modellering og dataanalyse 60 studiepoeng (60 studiepoeng) 60
STK-IN4300 – Statistiske læringsmetoder i Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-IN9300 – Statistical learning methods in Data Science (10 studiepoeng) 10
STK-MAT3700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK-MAT4700 – En introduksjon til matematisk finans (10 studiepoeng) 10
STK1000 – Innføring i anvendt statistikk (10 studiepoeng) 10
STK1110 – Statistiske metoder og dataanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
STK3100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK3405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK3505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4011 – Statistisk inferensteori (10 studiepoeng) 10
STK4051 – Numeriske metoder for statistikk (10 studiepoeng) 10
STK4100 – Innføring i generaliserte lineære modeller (10 studiepoeng) 10
STK4405 – Elementær innføring i risiko- og pålitelighetsanalyse (10 studiepoeng) 10
STK4505 – Problemer og metoder i aktuarfag (10 studiepoeng) 10
STK4530 – Rentemodellering via SPDer (10 studiepoeng) 10
STK4540 – Skadeforsikring og risiko (10 studiepoeng) 10
STK4930 – Graduate research in Statistics (30 studiepoeng) 30
STK9011 – Statistical Inference Theory (10 studiepoeng) 10
STK9051 – Computational statistics (10 studiepoeng) 10
STK9530 – Interest Rate Modelling via SPDE's (10 studiepoeng) 10